Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề  “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”

Căn cứ Chương trình phối hợp số 1231/CTPH-SVHTTDL-BCHBP ngày 25/5/2018 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về “đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018 – 2022”.

Thực hiện Công văn số 3464/SVHTTDL-VP ngày 23 tháng 12 năm 2020 về việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp.

Sáng ngày 22/4/2023, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày ảnh và giới thiệu chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng” cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh và hơn 70 bé cùng giáo viên trường mầm non Vàng Anh xã Lộc Thinh, huyện Lộc Ninh. Đây là đợt tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và hướng tới kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023).

Cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và các bé tập trung nghe giới thiệu chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”. Ảnh: Bảo Nguyên.

Trưng bày gồm có 03 phần chính:

– Thời thanh xuân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

– Sự nghiệp cách mạng  của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

– Đại tướng trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế

Trưng bày ảnh chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”. Nhằm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Bên cạnh đó còn nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh và các bé cùng giáo viên trường mầm non Vàng Anh xã Lộc Thinh, huyện Lộc Ninh tham quan trưng bày. Ảnh: Bảo Nguyên.

Tác giả: Bảo Nguyên

Tin cùng liên quan