Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh

Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 28/4/2022, Chi bộ Bảo tàng tỉnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có 17/17 đảng viên được triệu tập. Đại hội đón tiếp đồng chí Trần Văn Chung – Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thế Anh, Dương Thị Thanh Vị – Phó Bí thư Đảng ủy Sở, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Chi bộ Bảo tàng tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đánh giá kết quả cuối năm 2020, 2021 và 04 tháng đầu năm 2022 cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch. Về công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật trong nhiệm kỳ sưu tầm được 2.585 hiện vật, hình ảnh, tư liệu, tài liệu, thực hiện phục chế 03 hiện vật phục vụ trưng bày, có 03 di sản văn hóa phi vật thể được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; thực hiện tốt công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật tại kho cơ sở; chỉnh lý hồ sơ hiện vật và thực hiện số hóa hiện vật, đã nhập 2.582 lý lịch hiện vật, chụp hình 3600 được 500 hiện vật đưa vào phần mềm quản lý hiện vật.

Bảo tàng tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trưng bày, triển lãm, trình diễn di sản văn hóa theo hình thức cố định và lưu động, đã đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu của Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 19 đợt trưng bày, triển lãm, đạt 120% kế hoạch tiếp đón và phục vụ cho 33.795 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Trong đó, năm 2020 đưa vào sử dụng 02 phòng trưng bày cố định tại Bảo tàng tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong và ngoài tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm nhằm tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.

Về công tác bảo tồn di tích trong nhiệm kỳ, có 04 di tích được công nhận xếp hạng mới, nâng tổng số di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh đến nay lên 42 di tích (trong đó có 05 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia và 25 di tích cấp tỉnh). Thực hiện chỉnh lý hồ sơ khoa học 04 di tích quốc gia; có 09 di tích đã được tu bổ, sửa chữa, chống xuống cấp; lắp đặt mới 02 pano, sửa chữa 02 pano quảng bá và chỉ dẫn; lắp đặt 01 pano tuyên truyền về các di tích; 40 bảng nội quy, bảng thuyết minh, bảng chỉ dẫn đường đến các di tích; 04 bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích; in ấn tái bản 1.000 cuốn sách “Bình Phước Di tích và Danh thắng”. Tổ chức thành công Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa” năm 2021, thu hút 2.815 bài dự thi của các em học sinh tại 30 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 06 đợt trưng bày tuyên truyền về di tích tại các trường học. Số lượng khách tham quan và tìm hiểu về di tích qua các hoạt động của Bảo tàng tỉnh là 159.689 lượt.

Hội đồng khoa học của Bảo tàng tỉnh đã thực hiện 09 đợt thẩm định hồ sơ khoa học liên quan đến công tác chuyên môn. Đồng thời, quan tâm tạo mọi điều kiện cho đội ngũ cán bộ chuyên môn tham gia nghiên cứu viết 04 chuyên đề tham gia các Hội thảo khoa học và đã được đăng trên các báo, tạp chí khoa học.

Chi bộ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với sự tham gia nghiên cứu, học tập của 100% cán bộ đảng viên tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, đạt kết quả cao. Chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về vai trò của việc học tập lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã cử 02 cán bộ đảng viên tham gia học tập cao cấp lý luận chính trị, 03 đảng viên tham gia học tập trung cấp lý luận chính trị. Kết quả thực hiện đạt 100% so với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đã đề ra. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của Chi bộ. Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ đều giành 45 – 60 phút để sinh hoạt.

Năm 2020, Chi bộ Bảo tàng tỉnh có 01 tập thể và 05 cá nhân khen thưởng; năm 2021 có 01 tập thể và 05 cá nhân được Đảng ủy cơ sở tặng giấy vì có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Chung – Bí thư Đảng ủy Sở đánh giá cao những nỗ lực và thành quả đạt được của Chi ủy, Chi bộ Bảo tàng tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2022. Bước vào nhiệm kỳ mới, đồng chí Trần Văn Chung nhấn mạnh,  Bảo tàng tỉnh Bình Phước tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của công chúng. Hoàn thiện không gian trưng bày cố định Bảo tàng tỉnh, từng bước thực hiện không gian trưng bày ngoài trời, đổi mới phương pháp, nội dung trưng bày theo hướng hiện đại để phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn. Từng bước khẳng định vị trí vai trò thiết chế Bảo tàng trong đời sống nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Tô Văn Hoàng được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Hữu Hiến được bầu là Phó bí thư Chi bộ.

Các Đồng chí Đảng ủy Sở tặng hoa cho cấp ủy khóa mới

Đồng chí Trần Văn Chung – Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Tin: Bích Quý. Ảnh: Xuân Cảnh

 

Tin cùng liên quan