banner_nomal-01.gif

Search

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04 NĂM 2021

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04 NĂM 2021
(Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)
 

THỨ HAI, ngày 25/01/2021

 Sáng

           08h00’ Giám đốc Hồ Tiến Duật chủ trì họp cùng Công đoàn  bộ phận Bảo tàng họp dự kiến mức chi thu nhập tăng thêm cho Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020 (Kế toán Nguyễn Phương Tốt chuẩn bị nội dung)

         - Thành phần: Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận Bảo tàng Ngô Hà, Kế toán Nguyễn Phương Tốt.

         - Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.  

Chiều

         14h00’ Bí thư Chi bộ Hồ Tiến Duật dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở

         - Địa điểm: Phòng họp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

THỨ BA, ngày 26/01/2021

Sáng

          1/ Bí thư Chi bộ Hồ Tiến Duật chủ trì họp:

           07h30’ Họp Chi ủy Chi bộ định kỳ tháng 01/2020 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

          - Thành phần: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

           08h00’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 01/2020 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

          - Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.

          - Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh. 

        2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến Hiến tham gia lớp cao cấp chính trị từ ngày 26/01/2021 đên hết ngày 28/01/2021.

Chiều

          13h30 Giám đốc Hồ Tiến Duật, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến dự hội thảo nghiên cứu, ứng dụng kết quả đề tài cấp tỉnh về văn hóa dân tộc S’tiêng.

          - Địa điểm: Hội trường Hội VHNT tỉnh.

THỨ TƯ, ngày 27/01/2021

Sáng

          08h00’ Giám đốc Hồ Tiến Duật đi Khảo sát địa điểm tổ chức ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bình Phước lần thứ I năm 2021.

          - Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Chiều

          Giám đốc Hồ Tiến Duật làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 28/01/2021

Sáng

          07h30’ Ban Giám đốc dự Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021 (Trang phục đồng phục của đơn vị).

         - Địa điểm: Hội trường Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chiều

           Giám đốc Hồ Tiến Duật làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 29/01/2021

            Ban Giám đốc  làm việc tại trụ sở.                                                 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 04 NĂM 2021
                                                     (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)
 
THỨ HAI, ngày 25/01/2021

1/ Viên chức Phòng Trưng bày và Khai thác di sản và các viên chức được phân công thực hiện trưng bày theo Kế hoạch số 590/KH-BT ngày 25/12/2020 của Bảo tàng tỉnh phân công nhiệm vụ thực hiện trưng bày chuyên đề “Tết xưa” từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 30/01/2021.

2/ Phó trưởng phòng HCTH Nguyễn Phương Tốt, viên chức Nguyễn Xuân Cảnh,  viên chức Lâm Thị Hồng tiếp tục tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 29/01/2021.

- Địa điểm: Trường chính trị tỉnh.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

4/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 27/01/2021.

THỨ BA, ngày 26/01/2021

1/ Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương  dự hội thảo nghiên cứu, ứng dụng kết quả đề tài cấp tỉnh về văn hóa dân tộc S’tiêng (cả ngày).

- Địa điểm: Hội trường Hội VHNT tỉnh.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 THỨ TƯ,  ngày 27/01/2021

1/  Phó Trưởng phòng NVBT Lê Văn Năm, viên chức Chu Thị Thủy đi kiểm tra các di tích theo kế hoạch số 11/KH-BT ngày 12/01/2021 của Bảo tàng tỉnh tổ chức kiểm tra các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh  từ ngày 27/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020.

2/  Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 28/01/2021         

 1/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

THỨ SÁU, ngày 29/01/2021

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.

 2/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT ngày 31/01/2021

Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng./.

 
 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH
P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH
(Đã ký)  
Nguyễn Phương Tốt  
 

 

 

Lượt xem: 129

Bookmark and Share

Tin cùng chuyên mục

Bình luận

chỉ mục.jpg

       Bảo tàng tỉnh Bình Phước

Đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú ,
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Email: baotangbinhphuoc@gmail.com
Điện thoại: 0271 6502 333 - 0271 3870 690

Giờ mở cửa
từ 8h-17h từ thứ Hai đến Chủ nhật
(Cả ngày Lễ và Tết)

>>> Đường tới Bảo tàng

TÌM-HIỂU-90-NĂM-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-1.gif

HCM1.gif

Hệ thống mail công vụ 01.gif

covid-19.gif

LIÊN KẾT WEBSITE

Liên kết website ngành

Liên kết website trong tỉnh

Các Tạp chí văn hóa

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 36

Hôm nay: 77

Lượt truy cập: 409.138