LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09 NĂM 2022 (Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 09 NĂM 2022

(Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 28/02/2022

sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp cơ quan tháng 3 (Giao các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).

– Thành Phần: Toàn thể viên chức thuộc Bảo tàng.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 01/3/2022

Sáng:

1/ 8h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp liên tịch giữa Ban Giám đốc Sở với Đảng ủy; Họp Đảng bộ định kỳ tháng 2/2022.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/9h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với UBND huyện Lộc Ninh thông qua một số nội dung trưng bày nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lộc Ninh (07/4/1972 – 07/4/2022).

– Thành phần: Phó giám đốc Phạm Hữu Hiến, PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

– Địa điểm: UBND huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe 7 chỗ. Thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng lúc 6h30.

THỨ TƯ, ngày 02/3/2022

Chiều:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì họp:

1/ 7h30’ Họp Chi ủy Chi bộ định kỳ tháng 02/2022(Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

 – Thành phần: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

2/ 8h00’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 02/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 03/3/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 04/3/2022

 4h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi làm việc với các Nhà sưu tập tại Bình Thuận.

– Cùng đi: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh, Trưởng, Phó các phòng thuộc Bảo tàng tỉnh từ ngày 04/3/2022 đến ngày 06/3/2022.

– Địa điểm: tỉnh Bình Thuận.

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

THỨ BẢY, ngày 05/3/2022

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi làm việc với phòng VHTT Bù Đăng từ ngày 05/3/2022 đến ngày 06/3/2022.

– Địa điểm: Huyện Bù Đăng

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 09 NĂM 2022

(Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 6/3/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 28/02/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 28/02/2022 đến ngày 01/3/2022

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 01/3/2022

1/ Các Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 02/3/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 02/3/2022 đến ngày 06/3/2022.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 03/3/2022

1/ PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, viên chức Lê Thị Bích Quý đi khảo sát các di tích phục vụ lập hồ sơ khoa học (đi cùng đơn vị tư vấn).

Địa điểm: Huyện Đồng Phú, huyện Lộc Ninh.

Phương tiện: Phương tiện tự túc.

2/  Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

3/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 04/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 05/3/2022

1/ PTP. Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 05/3/2022 đến ngày 06/3/2022.

2/ Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng làm việc tại phòng, thực hiện chụp ảnh hiện vật và đưa ảnh vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 05/3/2022 đến ngày 06/3/2022.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

 

Tin cùng liên quan