LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 NĂM 2022 (Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 NĂM 2022

(Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 04/7/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp cơ quan tháng 07 (Giao các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).

– Thành phần: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh cùng toàn thể viên chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 05/7/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 06/7/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00 Bí thư Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý II/2022.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 07/7/2022

Sáng:

1/ 9h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự lễ khởi công xây dựng công trình văn hóa, thể dục, thể thao tại Chùa Sóc Lớn.

– Cùng dự: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm.

– Địa điểm: Chùa Sóc Lớn (ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh).

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe 4 chỗ.

2/ 08h00 Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh cùng toàn thể viên chức và người lao động dự Khai mạc Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

Chiều:

1/ 16h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Bế mạc Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2022.

Cùng dự: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến cùng toàn thể viên chức và người lao động.

– Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi tiếp nhận hiện vật từ Sư đoàn 7 bổ sung vào di tích.

– Địa điểm: Di tích Tàu ô.

– Cùng đi: Viên chức Lê Thị Bích Quý.

THỨ SÁU, ngày 08/7/2022

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và thông qua phương án bàn giao, tiếp nhận di tích Địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô.

Cùng dự: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

CHỦ BẢY ngày 09/7/2022

Chiều:

17h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự khán trận đấu giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia giữa Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước gặp Vũng Tàu.

– Địa điểm: Sân Vận động tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh cùng toàn thể viên chức và người lao động.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 27 NĂM 2022

(Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022)

THỨ HAI, ngày 04/7/2022

1/ Toàn thể viên chức phòng Trưng bày và Khai thác di sản thực hiện trưng bày chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” tại phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế, Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 05/7/2022

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, viên chức Phạm Đức Ngự đi khảo sát, thu thập thông tin để lập hồ sơ khoa học văn hóa phi vật thể Nghề đan gùi của người X’tiêng ở Bình Phước từ ngày 05/7/2022 đến ngày 08/7/2022.

– Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

– Phương tiện: Cá nhân.

2/ PTP Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm đi thu thập thông tin liên quan đến công trình xây dựng tại di tích thành đất hình tròn Lộc Tấn 2.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: cá nhân.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên, viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

4/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

5/ Viên chức Trần Thi Loan đi làm việc với bảo vệ tại Khu du lịch Hồ Suối Lam

– Địa điểm: huyện Đồng Phú.

– Phương tiện: Cá nhân.

6/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 06/7/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế, Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 06/7/2022 đến ngày 10/7/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 07/7/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 08/7/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 09/7/2022

Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tàng chụp hình, nhập phần mền quản lý hiện vật từ ngày 09/7/2022 đến ngày 10/7/2022.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

Tin cùng liên quan