banner_nomal-01.gif

Search

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37 NĂM 2020

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 37 NĂM 2020

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

 THỨ HAI, ngày 07/9/2020

1/ Giám đốc Hồ Tiến Duật, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lý Đình Bắc Nam đi học Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020 từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

THỨ BA, ngày 08/9/2020

Sáng:

Giám đốc Hồ Tiến Duật, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00 Giám đốc Hồ Tiến Duật dự họp thông qua sản phẩm trưng bày ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI năm 2020 (Phòng Trưng bày và KTDS chuẩn bị nội dung).

- Địa điểm: Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cùng dự:  Trưởng phòng Trưng bày và KTDS Đinh Nho Dương.

2/ Phó giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở .

THỨ TƯ, ngày 09/9/2020

Sáng:

Giám đốc Hồ Tiến Duật, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00 Giám đốc Hồ Tiến Duật - Chủ tịch Hội đồng khoa học Bảo tàng chủ trì họp lựa chọn hiện vật phục vụ trưng bày Phòng trưng bày số 01 và số 02 (Phòng Trưng bày và KTDS chuẩn bị nội dung)

- Thành phần:  Thành viên Hội đồng khoa học Bảo tàng, viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng.

- Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 10/9/2020

Giám đốc Hồ Tiến Duật, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 11/9/2020

Sáng:

8h30 Giám đốc Hồ Tiến Duật - Chủ tịch Hội đồng khoa học Bảo tàng chủ trì họp xét duyệt mua hiện vật khoáng sản (Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chuẩn bị nội dung)

- Thành phần:  Thành viên Hội đồng khoa học Bảo tàng, Trưởng phòng HCTH Trần Văn Văn.

- Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Giám đốc Hồ Tiến Duật, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Lưu ý: Các phòng chuyên môn chuyển nội dung làm việc cho chủ trì cuộc họp và các thành phần dự họp ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 37 NĂM 2020

(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

THỨ HAI, ngày 07/9/2020

    1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Phòng trưng bày Chuyên đề “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người” từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 09/9/2020 .

    2/  Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng giám sát thi công trưng bày tại Phòng số 01 và  số 02 từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 11/9/2020.

   3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

  4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 08/9/2020

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế từ ngày 08/9/2020 đến hết ngày 13/9/2020 .

2/  Viên chức Phạm Đức Ngự đi đóng dấu hồ sơ hiện vật khoáng sản (Buổi sáng tại UBND phường Tân Phú, thành phố  Đồng Xoài).

 3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 09/9/2020

Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 10/9/2020

 1/  Phó Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Phòng trưng bày Chuyên đề “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người”.

2/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 11/9/2020

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại phòng trưng bày Chuyên đề “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người” từ ngày 11/9/2020 đến hết ngày 13/9/2020.

2/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.                                                                   

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(Đã ký 

 

  Trần Văn Văn

 

 

 

 

          

 

                                                                          

 

Lượt xem: 3305

Bookmark and Share

Tin cùng chuyên mục

Bình luận

chỉ mục.jpg

       Bảo tàng tỉnh Bình Phước

Đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú ,
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Email: baotangbinhphuoc@gmail.com
Điện thoại: 0271 6502 333 - 0271 3870 690

Giờ mở cửa
từ 8h-17h từ thứ Hai đến Chủ nhật
(Cả ngày Lễ và Tết)

>>> Đường tới Bảo tàng

TÌM-HIỂU-90-NĂM-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-1.gif

HCM1.gif

Hệ thống mail công vụ 01.gif

covid-19.gif

LIÊN KẾT WEBSITE

Liên kết website ngành

Liên kết website trong tỉnh

Các Tạp chí văn hóa

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 175

Lượt truy cập: 373.228