banner_nomal-01.gif

Search

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 NĂM 2020

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 NĂM 2020

(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

THỨ HAI, ngày 26/10/2020

Sáng:

1/ 9h00 Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở - Bí thư Chi bộ Hồ Tiến Duật dự họp Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở định kỳ tháng 10.

- Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chỉ đạo thi công trưng bày Phòng số 01 và số 02.

Chiều:

15h30’ Giám đốc Hồ Tiến Duật chủ trì họp cơ quan triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành trưng bày Di sản Văn hóa Bình Phước, biểu dương các nhà sưu tập(Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chuẩn bị nội dung).

- Thành phần: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến và toàn thể viên chức cơ quan.

- Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh. 

THỨ BA, ngày 27/10/2020

Sáng:

Bí thư Chi bộ Hồ Tiến Duật chủ trì họp:

1/ 7h30’ Họp Chi ủy Chi bộ định kỳ tháng 10/2020 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

 - Thành phần: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

2/ 8h00’ Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”( Phó Bí thư Chi bộ Phạm Hữu Hiến chuẩn bị nội dung trình bày).

- Thành phần: Toàn thể Đảng viên, quần chúng.

3/ 8h45’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 10/2020 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

- Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.

- Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh. 

Chiều:

1/ Giám đốc Hồ Tiến Duật làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chỉ đạo thi công trưng bày Phòng số 01 và số 02.

3/ 15h00’ Toàn thể viên chức dọn vệ sinh cơ quan.

 THỨ TƯ, ngày 28/10/2020

Sáng:

1/ Giám đốc Hồ Tiến Duật làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chỉ đạo thi công trưng bày Phòng số 01 và số 02.

Chiều:

1/ 14h00' Giám đốc Hồ Tiến Duật đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Trường Quốc Quang.

- Cùng đi: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, Phó Trưởng phòng HCTH Nguyễn Phương Tốt.

- Địa điểm: Trường Quốc Quang, thị xã Bình Long.

- Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chỉ đạo thi công trưng bày Phòng số 01 và số 02.

Tối:

19h00’ Giám đốc Hồ Tiến Duật dự Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2020.

- Cùng dự: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến và toàn thể viên chức cơ quan.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.

THỨ NĂM, ngày 29/10/2020

Sáng:

1/ 7h30’ Giám đốc Hồ Tiến Duật dự Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Trường Quốc Quang.  

- Cùng đi: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, viên chức Lâm Thị Hồng, viên chức Lê Thị Thúy Vân, viên chức Phạm Đức Ngự và viên chức Lê Thị Bích Quý.

- Địa điểm: Trường Quốc Quang, (thị xã Bình Long).

- Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị phương tiện. (Lưu ý: 5h30’ các đồng chí tập trung tại cơ quan cùng đi).

2/ 8h00 Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến dự Lễ khai mạc Hội thi thể thao Người cao tuổi tỉnh Bình Phước năm 2020.

- Địa điểm: Nhà tập đa năng - Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.

Chiều:

1/ Giám đốc Hồ Tiến Duật làm việc tại trụ sở.

2/  16h00’ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến dự Bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2020.

Cùng dự:  Toàn thể viên chức cơ quan.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.

THỨ SÁU, ngày 30/10/2020

Sáng:

1/ Giám đốc Hồ Tiến Duật làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chỉ đạo thi công trưng bày Phòng số 01 và số 02.

Chiều:

1/ Giám đốc Hồ Tiến Duật làm việc tại trụ sở.

2/ 13h30 Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi liên hệ các trường học huy động khối đông tham dự Lễ khánh thành trưng bày di sản văn hóa Bình Phước, biểu dương các nhà sưu tập nhân hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23 tháng 11).

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Bình Phước và các trường THPT tại thành phố Đồng Xoài.

- Cùng đi: Phó trưởng phòng Trưng bày và khai thác di sản Tô thị Huê.

THỨ BẢY, ngày 31/10/2020

Sáng:

 Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chỉ đạo thi công trưng bày Phòng số 01 và số 02.

Chiều:

1/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến chỉ đạo thi công trưng bày Phòng số 01 và số 02.

 2/ 16h00 Ban Giám đốc và toàn thể viên chức dự khán xem trận đấu giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia năm 2020 giữa CLB Bóng đá Bình Phước gặp CLB Bóng đá An Giang.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 01/11/2020

7h30’ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tổng duyệt các tiết mục trình diễn của các nghệ nhân tại Phú Riềng tham gia Triển lãm “Du lịch qua các miền Di sản văn hóa Việt Nam năm 2020”

- Cùng đi: Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác Di sản Đinh Nho Dương.

- Địa điểm: Huyện Phú Riềng.

Lưu ý: Các phòng chuyên môn chuyển nội dung làm việc cho chủ trì cuộc họp và các thành phần dự họp ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 44 NĂM 2020

(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

THỨ HAI, ngày 26/10/2020

1/  Viên chức Phòng Trưng bày  và Khai thác di sản thi công trưng bày Phòng số 01 và số 02 từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 01/11/2020.

2/ 13h30’ Phó Trưởng phòng HCTH Nguyễn Phương Tốt, viên chức Nguyễn Xuân Cảnh đi học lớp Trung cấp Lý luận chính trị từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020 .

 3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên, viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

 4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 27/10/2020

1/ Viên chức Trần Thị Hà, Lê Thị Bích Quý , Lê Văn Năm tham gia lớp bồi dưỡng Kỹ năng tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 29/10/2020.

- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế từ ngày 27/10/2020 đến hết ngày 01/11/2020.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 28/10/2020

Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 29/10/2020

1/  7h30 Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận Ngô Hà, Trưởng phòng HCTH Trần Văn Văn làm việc với đoàn kiểm tra Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và thực hiện “Nếp sống văn minh cá nhân” năm 2020.

- Địa điểm: Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 30/10/2020

Các viên chức làm việc tại trụ sở.  

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG HC-TH 

(Đã ký)

  

Trần Văn Văn

 

 

 

 

Lượt xem: 4192

Bookmark and Share

Tin cùng chuyên mục

Bình luận

chỉ mục.jpg

       Bảo tàng tỉnh Bình Phước

Đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú ,
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Email: baotangbinhphuoc@gmail.com
Điện thoại: 0271 6502 333 - 0271 3870 690

Giờ mở cửa
từ 8h-17h từ thứ Hai đến Chủ nhật
(Cả ngày Lễ và Tết)

>>> Đường tới Bảo tàng

TÌM-HIỂU-90-NĂM-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-1.gif

HCM1.gif

Hệ thống mail công vụ 01.gif

covid-19.gif

LIÊN KẾT WEBSITE

Liên kết website ngành

Liên kết website trong tỉnh

Các Tạp chí văn hóa

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 144

Lượt truy cập: 391.188