LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 NĂM 2023 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 5/11/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 NĂM 2023

(Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 5/11/2023)

 

THỨ HAI, ngày 30/10/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 14h00’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 14h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 10/2023 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ BA, ngày 31/10/2023

Sáng:

8h00’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp góp ý video giới thiệu chuyên đề. (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Theo Quyết định số 22/QĐ-BT ngày 23/6/2023 về việc kiện toàn Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh và viên chức phòng Trưng bày và Khai thác di sản.

Chiều:

1/ Đảng Ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự:

(1) 15h00’ Bàn giao nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Sở.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà.

(2) 16h30’ Tiệc gặp mặt chia tay đồng chí Trần Văn Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nghỉ hưu.

– Địa điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà.

THỨ TƯ, ngày 01/11/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 02/11/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 03/11/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 04/11/2023

1/ 10h00′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi dự buổi nghiệm thu công trình cổng di tích địa điểm căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam(1973-1975).

– Địa điểm: Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

– Cùng đi: PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe(8h00′ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

2/ 8h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng ủy quyền TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương dự lễ hội truyền thống “Lễ hội kết bạn cộng đồng”.

– Địa điểm: Thôn Sơn Hòa, xã Thợ Sơn, huyện Bù Đăng.

– Phương tiện: Tự túc.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 44 NĂM 2023

(Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)

 

THỨ HAI, ngày 30/10/2023

1/ Viên chức Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Xuân Cảnh đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 41 từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 30/10/2023 đến ngày 02/11/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 31/10/2023

1/ PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi thực hiện kiểm kê, bảo quản hiện vật trưng bày tại Di tích Nhà Giao Tế và Cục Hậu cần Miền, di tích Mộ 3000 đồng bào An Lộc bị đế Quốc Mỹ tàn sát ngày 03/10/1972, di tích Tà Thiết từ ngày 31/11/2023 đến ngày 02/11/2023.

– Địa điểm: tại huyện Lộc Ninh, Thị xã Bình Long.

– Cùng đi: Viên chức Vụ Thị Nguyệt.

Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 01/11/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 01/11/2023 đến ngày 05/11/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 02/11/2023

1/ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương đi hỗ trợ Phòng VHTT huyện Bù Đăng thực hiện phục dựng Lễ hội kết bạn cộng đồng của người Mnông tại xã Thọ Sơn từ ngày 02/11/2023 đến 04/11/2023.

– Cùng đi: Viên chức Phạm Đức Ngự

– Phương tiện: tự túc.

2/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 03/11/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 04/11/2023

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 05/11/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan