LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 NĂM 2023 (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 47 NĂM 2023

(Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)

 

THỨ HAI, ngày 20/11/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 21/11/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 22/11/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn viết, biên tập tin bài; thiết kế Infofraphic; quản trị Cổng/Trang thông tin điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023.

– Địa điểm: Hồi trường Sở Thông tin và Truyền thông.

Chiều:

1/ 14h00′ Đảng Ủy viên – Bí thư chị bộ Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 11/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi “Hành trình di sản Văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023.

– Thành phần: PTP. Hành chính – Tổng hợp  Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê,  các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, nhân viên Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Hội trường trung tâm hội nghị thị xã Phước Long.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe, (14h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi)

THỨ NĂM, ngày 23/11/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi “Hành trình di sản Văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP. Hành chính – Tổng hợp  Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy, Phạm Đức Ngự, Nguyễn Xuân Canh, Đoàn Thị Bích Hợp nhân viên: Ngô Văn Bình.

– Địa điểm: Hội trường trung tâm hội nghị thị xã Phước Long.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe (5h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 24/11/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 7h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của bảo tàng tỉnh đến học viên lớp Chuyên viên 41 năm 2023 do trường Chính trị tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Dẫn chương trình, Thuyết minh: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Phạm Văn Dung, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 47 NĂM 2023

(Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)

 

THỨ HAI, ngày 20/11/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghĩ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 21/11/2023

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê tham gia cùng Đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh (từ ngày 21/11 – 24/11).

2/ Viên chức Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Xuân Cảnh đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 41 từ ngày 21/11/2023 đến ngày 24/11/2023.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho đảng viên mới đợt 2, năm 2023 từ ngày 21/11/2023 đến ngày 24/11/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 22/11/2023

1/ TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho dương đi trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa Bình Phước – Đăk Nông – Tây Ninh năm 2023 từ ngày 22/11/2023 đến ngày 23/11/2023.

– Địa điểm: Hội trường thị xã Phước Long.

– Cùng đi: Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 23/11/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 24/11/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan