LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50 NĂM 2021 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

THỨ HAI, ngày 13/12/2021

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ  sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc online tại nhà từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021.

3/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị C17 từ ngày 13/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021 qua hệ thống học Google Meet.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở

THỨ BA, ngày 14/12/2021

Sáng:

1/ 08h00 Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng họp kiểm điểm đảng viên Trần Đại Chính; kiểm điểm cấp ủy viên Đảng ủy; đánh giá, xếp loại bổ sung đảng viên năm 2021; xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.
– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở

THỨ TƯ, ngày 15/12/2021

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Ban Giám khảo Cuộc thi “Hành trình di sản tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021 (Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung)

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần tham dự: Ban Giám khảo Cuộc thi, tổ trưởng tổ thư ký tại Quyết định số 2819/QĐ-SVHTTDL ngày 28/10/2021.

THỨ NĂM, ngày 16/12/2021

Giám đốc Tô Văn Hoàng , Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 17/12/2021

Sáng:

1/8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (giao Văn phòng chuẩn bị nội dung).
– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến – Chủ tịch Hội đồng Khoa học chủ trì họp xét duyệt lý lịch, tập ảnh khảo tả các di tích: Mộ 3.000 người, Nhà Giao tế (Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung).

– Thành phần:  Thành viên Hội đồng Khoa học, viên chức Chu Thị Thủy.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng , Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 50 NĂM 2021

(Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021) 

 

THỨ HAI, ngày 13/12/2021

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 14/12/2021

1/ PTP. HCTH Nguyễn Phương Tốt và PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm:

(1) 08h00’ Làm việc với UBND xã Tân Hưng  về các công tác chuẩn bị để đón đoàn  Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thực hiện đào thám sát thành đất hình tròn Tân Hưng 3.

– Địa điểm: UBND xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.

(2) 10h00’ Làm việc với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hớn Quản về việc cung cấp video tuyên truyền các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hớn Quản.

(3) 14h00’ làm việc với  Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lộc Ninh về việc cung cấp video tuyên truyền các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Ninh.

(4) 16h00’ làm việc với Trung tâm Văn hoá huyện Bù Đốp về công tác chuẩn bị Lễ công bố Quyết định và đón nhận BXH di tích Địa điểm nơi thảm sát nhân dân  huyện Bù Đốp ngày 16/3/1978.

– Địa điểm: Di tích Địa điểm nơi thảm sát nhân dân  huyện Bù Đốp ngày 16/3/1978.

2/Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 THỨ TƯ, ngày 15/12/2021

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Giao tế từ ngày 15/12/2021 đến ngày 19/12/2021.

2/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 16/12/2021

Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 17/12/2021

Các viên chức làm việc tại trụ sở.

 TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

Tin cùng liên quan