V/v triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 – 01/5/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 – 07/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao:
1. Trung tâm Văn hoá tỉnh:
– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan bằng bảng tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu,… và tuyên truyền lưu động thông qua các Đội Tuyên truyền lưu động, Đội chiếu phim lưu động… thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975- 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 – 01/5/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 – 07/5/2022) và 132 năm
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2022).
– Phối hợp tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh vào lúc 06g 00 phút, ngày 29/4/2022
(Thứ Sáu), cụ thể:
+ Cử đồng chí Trần Tấn Tâm – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh: Xây dựng kịch bản chương trình và điều hành Lễ viếng.
+ Chuẩn bị âm thanh, kỹ thuật phục vụ Lễ viếng.
3. Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh:
Chỉnh trang các di tích, phòng trưng bày, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật, sách báo, tài liệu và tổ chức các đợt trưng bày, triển lãm chuyên đề về Kỷ
niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 – 01/5/2022); 68 năm
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 – 07/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2022); bố trí cán bộ thuyết minh, hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện để đón các Đoàn, cá nhân, tổ chức đến tham quan, học tập, nghiên cứu.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, triển khai các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động; lồng ghép các nội dung tuyên truyền Kỷ niệm vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp và các hình thức thông tin, tuyên truyền khác một cách linh động, sáng tạo, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid – 19 hiện nay.
– Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 30/5/2022.
Trên đây là nội dung triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 – 01/5/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 – 07/5/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2022) của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.
Chi tiết Công văn số 682/SVHTTDL-VH ngày 24/3/2022: vbph_tk_kh_so_75_cua_ubnd_tinh

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Bình Phước

vbph_dk_dk.thuc_hien_ke_hoach_so_75.cvp.signed.signed

Tin cùng liên quan