LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 5 NĂM 2023 (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 5 NĂM 2023

(Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

THỨ HAI, ngày 30/01/2023

Sáng:

1/ 09h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp Công bố Thông báo số 209-TB/UBKTTU ngày 13/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thông qua hồ sơ chuyển đảng chính thức của Đảng viên dự.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 31/01/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo Kế hoạch số 10/KH-BT ngày 18/01/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh cùng toàn thể Viên chức Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 01/02/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 02/02/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 03/02/2023

Sáng:

09h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp, rà soát các nhiệm vụ liên quan đến công tác đầu tư và quản lý Khu Quần thể văn hóa, cứu sinh núi Bà Rá (Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung).
– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 5 NĂM 2023

(Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

THỨ HAI, ngày 30/01/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 30/01/2023 đến ngày 02/02/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Viên chức Lê Thị Phương nghỉ phép từ ngày 30/01/2023 đến ngày 31/01/2023. Viên chức Lâm Thị Hồng nghỉ phép từ ngày 30/01/2023 đến ngày 31/01/2023. Nhân viên Mai Gia Nhơn nghỉ phép từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 31/01/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 01/02/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 02/02/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 02/02/2023 đến ngày 05/02/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 03/02/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

THỨ BẢY, ngày 04/02/2023

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 05/02/2023

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan