LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10 NĂM 2023

(Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)

THỨ HAI, ngày 06/03/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 07/03/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh học lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 07/03/2023 đến ngày 16/03/2023.

THỨ TƯ, ngày 08/03/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

15h00’ Bí thư chi bộ – Giám đốc Tô Văn Hoàng dự và tặng quà cho chị em phụ nữ chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Giao công đoàn bộ phận Bảo tàng chuẩn bị nội dung và triệu tập công đoàn viên tại trụ sở Bảo tàng, phòng HCTH chuẩn bị quà tặng)

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Cùng dự: BCH Công đoàn bộ phận Bảo tàng và toàn thể đoàn viên công đoàn Bảo tàng.

THỨ NĂM, ngày 09/03/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 10/03/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 10 NĂM 2023

(Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/03/2023)

THỨ HAI, ngày 06/03/2023

1/ TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương dự hội nghị Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 06/03/2023 đến ngày 09/03/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Toàn thể Viên chức nữ mặc trang phục bộ áo dài truyền thống từ ngày 06//03/2023 đến ngày 08/03/02023 theo công văn số 1305/LĐLĐ ngày 24/02/2023 của Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước về việc Tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ Áo dài” và tuyên truyền Ngày Quốc Tế hạnh phúc năm 2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 07/03/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 08/03/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 09/03/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 09/03/2023 đến ngày 12/03/2023.

2/ Viên chức Lê Thị Bích Quý thuyết minh tại di tích địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô.

3/ Các viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 10/03/2023

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt nghỉ phép. Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng. 

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 11/03/2023

TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư trực thuyết minh tại bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 12/03/2023

PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan