LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 NĂM 2023 (Từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 NĂM 2023

(Từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023)

THỨ HAI, ngày 19/06/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng Đi khảo sát xây dựng chương trình du lịch kết nối Tây Ninh – Bình Phước (Từ ngày 19/6 đến hết ngày 20/6).

– Địa điểm: Tại tỉnh Tây Ninh.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 20/06/2023

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà đi khảo sát di tích lập hồ sơ khoa học năm 2024.

– Địa điểm: 02 xã: Lộc Tấn, Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.

– Thành Phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe(6h tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

THỨ TƯ, ngày 21/06/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h30′ Toàn thể viên chức, nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ Bảo tàng tham gia lao động vệ sinh cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 22/06/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Tối:

1/ 19h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Liên hoan các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước, năm 2023.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 23/06/2023

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp thông qua Báo cáo Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 15h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Bế mạc Liên hoan các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tỉnh Bình Phước, năm 2023.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

2/ 16h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà dự Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (Sea Games 32) năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 25 NĂM 2023

(Từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023)

THỨ HAI, ngày 19/06/2023

1/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư đi thu thập thông tin di sản văn hóa phi vật thể Nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng Bình Phước từ ngày 19/6/2023 đến ngày 23/6/2023.

– Địa điểm: Huyện Hớn Quản.

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, viên chức Phạm Đức Ngự.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

3/ Viên chức Vũ Thị Nguyệt nghỉ phép năm từ ngày 19/6/2023 đến ngày 04/7/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 20/06/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 21/06/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 21/6/2023 đến ngày 25/6/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 22/06/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 23/06/2023

1/ Bảo vệ Đào Văn Phụng đi tập trung huấn luyện tại đơn vị eBB736/Bộ CHQS tỉnh Bình Phước

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan