LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 NĂM 2023 (Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 NĂM 2023

(Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023)

THỨ HAI, ngày 10/07/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 15h00’ Đảng ủy viên – Bi thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét Tờ trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh về công tác cán bộ.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 11/07/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 12/07/2023

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp công bố kết luận thanh tra đối với Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 13/07/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 14/07/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 28 NĂM 2023

(Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023)

THỨ HAI, ngày 10/07/2023

1/ Viên chúc Phạm Đức Ngự đi khảo sát, kiểm kê di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo kế hoạch số 1744/KH-BCN ngày 15/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 10/7/2023 đến ngày 14/7/2023 (theo kế hoạch của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh

– Phương tiện: Tự túc

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 10/7/2023 đến 12/7/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

3/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà nghỉ phép từ ngày 10/7/2023 đến ngày 12/7/2023. Viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép từ ngày 10/7/2023 đến ngày 12/7/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 11/07/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 12/07/2023

1/ Các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy.đi kiểm tra các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh (từ ngày 12/7/2023 đến ngày 14/7/2023).

– Địa điểm: Các di tích trên địa bàn tỉnh.

– Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe 7 chổ( 6h00′ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

2/ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương đi thực hiện khảo sát, kiểm kê di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Kế hoạch số 1744/KH-BCN ngày 15/6/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 12/7/2023 đến ngày 14/7/2023

– Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

– Phương tiền: Tự túc.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 12/07/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 13/07/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 10/7/2023 đến 14/7/2023.

2/ Viên chức Nguyên Năng Kiên nghỉ phép từ ngày 13/7/2023 đến ngày 15/7/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 14/07/2023

1/ 13h30′ Đội trưởng Phòng cháy, chữa cháy Nguyễn Phương Tốt tập huấn công tác Phòng cháy, chữa cháy năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Đội phó Đinh Nho Dương, Các viên chức: Phạm Đức Ngự, Nguyễn Xuân Cảnh, Hoàng Minh Quốc Dũng, Nguyễn Năng Kiên, Nhân viên: Ngô Văn Bình, Tạ Hữu Ninh, Trần Tất Mạnh, Lê Đăng Minh, Lê Đình Thắng, Hoàng Minh Hải.

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 15/07/2023

Viên chức Chu Thị Thủy trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 16/07/2023

Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan