LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 NĂM 2023 (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 46 NĂM 2023

(Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

 

THỨ HAI, ngày 13/11/2023

Sáng:

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự trực tuyến Hội nghị – Hội thảo xin ý kiến góp ý Hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa sửa đổi (Cả ngày).

– Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Trưởng, Phó các phòng chuyển môn.

THỨ BA, ngày 14/11/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 15/11/2023

Sáng:

7h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì tổ chức chương trình giáo dục chuyển đề “Em yêu bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa”.

Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

Thành phần: các thành viên có tên theo Kế hoạch đảm bảo số 94/KH-BT ngày 20/3/2023.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 16/11/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng ủy quyền Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham dự Lễ công bố và trao Quyết định đối với Di tích Chùa Đức Minh, xã Minh Đức huyện Hớn Quản.

Địa điểm: Chùa Đức Minh, Xã Minh Đức.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, viên chức Lâm Thị Hồng.

Phương tiện: Phòng HC-TH chuẩn bị xe(6h30’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi).

3/ 8h00’ Toàn thể viên chức, nhân viên bảo vệ, nhân viên tạp vụ Bảo tàng tham gia lao động vệ sinh cơ quan.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 17/11/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 7h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà chỉ đạo công tác thuyết minh phục vụ ngày hội cán bộ Mặt trận khu dân cư cấp tỉnh năm 2023.

Địa điểm: Bảo tàng tỉnh.

Thành phần: Các viên chức phòng Trưng bày và khai thác di sản.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 46 NĂM 2023

(Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)

 

THỨ HAI, ngày 13/11/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư nghỉ phép năm từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023.

2/ Viên chức Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Xuân Cảnh đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 41 từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023.

3/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 13/11/2023 đến ngày 17/11/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 14/11/2023

1/ 7h30’ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương đi khảo sát địa điểm trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa Bình Phước – Đăk Nông – Tây Ninh năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Thị xã Phước Long.

Cùng đi:  Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng.

2/ PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê tham gia cùng Đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử – văn hóa và danh làm thắng cảnh đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh từ ngày 14/11/2023 đến ngày 17/11/2023.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 15/11/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 15/11/2023 đến ngày 19/11/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 16/11/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 17/11/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 18/11/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê trực thuyết minh tại bảo tàng tỉnh

CHỦ NHẬT, ngày 19/11/2023

Viên chức Lâm Thị Hồng trực thuyết minh tại bảo tàng tỉnh.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan