LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04 NĂM 2022 (Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 04 NĂM 2022

(Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 24/01/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00′ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi chúc tết các nhân chứng nhân dịp tế Nhân Dần 2022.

– Địa điểm: Lộc Ninh.

– Thành Phần: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm.

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.( tập trung lúc 6h00′ cùng tại Bảo tàng củng đi)

Chiều:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì họp:

1/ 13h30’ Họp Chi ủy Chi bộ định kỳ tháng 01/20202(Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

 – Thành phần: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

2/ 14h00’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 01/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 25/01/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi dâng hương tưởng niệm và chúc tết các di tích nhân dịp tết Nhâm Dần 2022.

Cùng đi:  PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, Các Viên chức Nguyễn Thị Huyền, Lâm Thị Hồng.

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe 7 chỗ. Các thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng lúc 6h00’.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi thăm và chúc tết các gia đình hiến tặng hiện vật tại huyện Hớn Quản.

Cùng đi: Viên chức Phạm Đức Ngự

Phương tiền: cá nhân tự túc

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 26/01/2021

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi thăm và chúc tết các gia đình đã hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh.

Cùng đi: Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Viên chức Phạm Đức Ngự

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe 7 chỗ. Các thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng lúc 5h30’.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 27/01/2021

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi kiểm tra di tích Thành đất hình tròn Tân hưng 3.

– Địa điểm: Hớn Quản.

– Thành Phần: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, Viên chức Lâm Thị Hồng .

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.( tập trung lúc 6h00′ cùng tại Bảo tàng củng đi)

THỨ SÁU, ngày 28/01/2021

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 04 NĂM 2022

(Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 24/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 25/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà, Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 26/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 26/01/2022 đến ngày 30/01/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 27/01/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 28/01/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan