Tháng 6 – Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

 Ngày 08/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 363/QĐ-TTg lấy tháng 6 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình” nhằm vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống bạo lực gia đình. 

Dưới đây là một số thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình:

2
3
4
5
6
7
8
9
14
15

 Theo CTTĐTBP 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan