Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày Quần thể di tích lịch sử Baekje, Hàn Quốc

Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày Quần thể di tích lịch sử Baekje, Hàn Quốc

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1534/QĐ-BVHTTDL về việc Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày Quần thể di tích lịch sử Baekje, Hàn Quốc

Theo Quyết định, Bộ cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Trung tâm Di sản Thế giới Baekje, Hàn Quốc tổ chức trưng bày về Quần thể di tích lịch sử Baekje, Hàn Quốc được UNESCO công nhận.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày Quần thể di tích lịch sử Baekje, Hàn Quốc - Ảnh 1.

Khu di tích vương triều Baekje, Hàn Quốc – Ảnh: https://infonet.vietnamnet.vn

Thời gian tổ chức trưng bày từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022 tại Phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Nội dung trưng bày các hình ảnh và nội dung trực quan về các khu lịch sử Baekje và Đảo núi lửa – hang dung nham Jeju và các chương trình hoạt động trải nghiệm.

Trước đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã nhận được thư của Chủ tịch Trung tâm Di sản Thế giới Baekje tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đây là cơ hội để công chúng Việt Nam nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung biết tới giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích Baekje.

Thủy Bích

Theo CTTĐT Bộ Văn hóa

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan