BẢO TÀNG TỈNH BÌNH PHƯỚC: HỌP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH HIỆN VẬT

Ngày 23/12 – 27/12, tại Bảo tàng Bình Phước, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp Hội đồng Giám định hiện vật đối với  hiện vật sưu tầm do các nhà sưu tập hiến tặng.

Tham dự cuộc họp có 7/7 thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 3417/QĐ-SVHTTDL ngày 22/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ông Trần Văn Chung – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng;  tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chi Minh,  Phó Chủ tịch Hội đồng; Thạc sĩ Nguyễn Khắc Xuân Thi – Phó Giám đốc Bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Thư Ký. Thành viên hội đồng là các nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực văn hóa, bảo tàng và các nhà quản lý.

Các hiện vật được giám định đợt  có 869 do các nhà sưu tập hiến tặng năm 2020. Bao gồm nhiều chất liệu khác nhau như: gốm, đồng, giấy, bạc…

 Hội đồng Giám định đã làm việc theo nội dung như: phân loại niên đại và nơi sản xuất, xác định giá trị, xác định tình trạng kỹ thuật. Trên cơ sở xem xét hienj vật, Hội đồng đã thảo luận, phân chia các hiện vật giám định theo các nhóm hiện vật gồm: nhóm hiện vật gốm; nhóm hiện vật tiền giấy, nhóm hiện vật sổ tiết kiệm, tem phiếu, công trái do Việt Nam phát hành; nhóm hiện vật trang sức; nhóm hiện vật tiền xu và nhóm hiện vật khác. Qua 05 ngày làm việc Hội đồng xác định được gần 500 hiện vật là những hiện vật gốc, có giá trị, có đủ điều kiện trở thành hiện vật Bảo tàng.

Qua ý kiến của các thành viên Hội đồng Giám  định, Ông Trần Văn Chung – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hội đồng thống nhất các ý kiến đóng góp thành viên Hội đồng. Đồng thời ông Trần Văn Chung – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hội đồng  yêu cầu Bảo tàng tỉnh Bình Phước  tiếp tục thực hiện các bước nghiệp vụ để nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của thành viên Hội đồng và sớm đưa ra trưng bày phục vụ nhân dân.

Một số hình ảnh trong cuộc họp Giám định hiện vật

Hội đồng Giám định hiện vật làm việc

Hội đồng giám định làm việc

Hội đồng làm việc

Tin, ảnh: Vũ Nguyệt

Tin cùng liên quan