Bảo tàng tỉnh phối hợp thực hiện trưng bày lưu động giới thiệu Di sản văn hóa Bình Phước – Đăk Nông – Tây Ninh năm 2023

Sáng ngày 23/11/2023, tại Sảnh trước Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long, Bảo tàng tỉnh phối hợp thực hiện trưng bày lưu động giới thiệu Di sản văn hóa Bình Phước – Đăk Nông – Tây Ninh năm 2023. Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Chương trình hợp tác số 910/CTrHT-SVHTTDL ngày 31/3/2023 và Chương trình hợp tác số 911/CTrHT-SVHTTDL ngày 31/3/2023 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước với tỉnh Đăk Nông và tỉnh Tây Ninh về việc phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch giai đoạn 2023 – 2025.

Trưng bày lưu động chuyên đề góp phần quảng bá giá trị di sản văn hóa của Bình Phước, Đăk Nông, Tây Ninh đến công chúng, đến các thầy cô giáo, các em học sinh tham gia Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023. Chuyên đề trưng bày 3 nội dung gồm: giới thiệu về các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia); giới thiệu về Bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa, Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại,  06 loại hình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước; giới thiệu về Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen của tỉnh Tây Ninh; Các địa điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào Mnông do N’Trang Lơng lãnh đạo, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông của tỉnh Đăk Nông.

Hình ảnh các em học sinh tham quan không gian trưng bày

Trưng bày đã thu hút được hơn 400 em học sinh, các thầy cô giáo và các đại biểu tham dự Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ V, năm 2023. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phối hợp về trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của bảo tàng, tuyên truyền, quảng bá và góp phần giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Bình Phước – Đăk Nông – Tây Ninh đến công chúng nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 năm 2023.

Tác giả: Đinh Nho Dương

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn