BẢO TÀNG TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBVC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Chiều ngày 30/12/2021, Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội nghị CBVC, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đây là hoạt động ý nghĩa, quan trọng, là dịp để đơn vị tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua của năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2022. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBVC, tạo điều kiện để CBVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát… góp phần xây dựng đội ngũ CBVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong, lề lối làm việc, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Thị Huyền)

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tô Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Bảo tàng tỉnh, đồng chí Phạm Hữu Hiến – Phó Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc, đồng chí Lò Văn Dinh – Phó Giám đốc – Chủ tịch công đoàn bộ phận; Sự có mặt của các đồng chí trong Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Bảo tàng; cùng toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của đơn vị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2021 và phương hướng dự toán năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2021 và phương hướng chỉ tiêu thi đua năm 2022 của Công đoàn bộ phận…

Toàn cảnh làm việc của Hội nghị (Ảnh: Nguyễn Thị Huyền)

Theo đó, trong năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi bộ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn, cùng với sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết giữa các viên chức, người lao động trong đơn vị, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như: công tác sưu tầm hiện vật đạt 141%, công tác trưng bày triển lãm đạt 120%; công tác phục chế hiện vật đạt 200%; số lượt khách tham quan tại Bảo tàng đạt 289%, số lượt khách tham quan tại di tích đạt 126% so với chỉ tiêu pháp lệnh. Trong năm, Bảo tàng tỉnh đã hoàn thành 22/24 công việc theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh Quyết định Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02 công việc không thực hiện do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19). Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện 25 công việc phát sinh ngoài những công việc theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh như: tham mưu phương án thiết kế các công trình ghi dấu Hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia HunSen tại tỉnh Bình Phước; xây dựng đề cương trưng bày về hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia HunSen; tham mưu Nội dung Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; hoàn thành hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các di tích: Bồn xăng – Kho nhiên liệu VK98; Căn cứ Cục Hậu cần Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (1973-1975), Nhà Giao Tế…

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2022.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021 (Ảnh: Nguyễn Thị Huyền)

Với những thành tích đã đạt được Bảo tàng tỉnh vinh dự được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được trong năm 2021. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3478/QĐ-SVHTTDL ngày 27/12/2021 quyết định về việc khen thưởng tổng kết năm 2021: tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho Bảo tàng tỉnh Bình Phước, phòng Hành chính – Tổng hợp, phòng Trưng bày và Khai thác di sản, phòng Nghiệp vụ Bảo tàng; 32 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 05 viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; tặng giấy khen cho Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn; tặng giấy khen cho 10 cá nhân.

Ông Tô Văn Hoàng – Giám đốc Bảo tàng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022 với Chủ tịch công đoàn bộ phận Lò Văn Dinh (Ảnh: Nguyễn Thị Huyền)

Hội nghị viên chức và người lao động Bảo tàng tỉnh Bình Phước và triển khai nhiệm vụ năm 2022 đã thành công tốt đẹp, tập thể viên chức và người lao động của đơn vị quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan