BẢO TÀNG TỈNH TỔ CHỨC KIỂM KÊ HỒ SƠ KHOA HỌC DI TÍCH

Công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ khoa học di tích có vai trò rất quan trọng trong việc tra cứu, khai thác tư liệu cũng như công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích. Hồ sơ khoa học các di tích và các văn bản khác liên quan đang được lưu trữ, bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước. Để nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ khoa học di tích, Bảo tàng tỉnh vừa tổ chức kiểm kê, vệ sinh, sắp xếp lại các thành phần hồ sơ di tích và các văn bản liên quan, đồng thời vệ sinh, gia cố, bổ sung thêm văn phòng phẩm và trang thiết bị mới bảo quản lưu trữ hồ sơ. Các hộp đựng hồ sơ, các ống đựng bản đồ, bản vẽ được thay mới đảm bảo chống mối mọt, ẩm giúp ngăn chặn tốt các loại vi khuẩn, vi trùng có hại bám dính trên tài liệu, hồ sơ. Qua đó, giữ gìn được hình thức tài liệu mới, dễ đọc, giữ gìn sức khỏe cho người sử dụng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 45 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 05 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia và 28 di tích cấp tỉnh, bao gồm: 31 di tích lịch sử, 07 di tích khảo cổ, 02 di tích kiến trúc nghệ thuật, 05 danh lam thắng cảnh. Công tác kiểm kê, vệ sinh, sắp xếp hồ sơ tư liêu về di tích không chỉ giúp cho công tác tìm kiếm tài liệu dễ dàng, nhanh chóng và khoa học hơn. Đồng thời đây là hoạt động bước đầu tạo cơ sở để trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục phân loại, tổng hợp, hoàn thiện danh mục, tham mưu chỉnh lý các thành phần hồ sơ chưa đảm bảo, chuẩn bị hồ sơ bàn giao cho địa phương quản lý theo phân cấp đồng thời là cơ sở quan trọng để Bảo tàng tỉnh thực hiện số hoá hồ sơ di tích theo lộ trình. 

Tin, ảnh: Bích Quý

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan