Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề  “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”

Căn cứ Chương trình phối hợp công tác số 3388/CTr-SVHTTDL-CA-TLC ngày 17/12/2020 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Công an tỉnh và Trại giam Tống Lê Chân về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong Trại giam, Trại tạm giam trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2020 – 2025;

 Sáng ngày 14/4/2023, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Chân dung một anh hùng”, cho hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước. Đây là đợt tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và hướng tới kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2023).

Trưng bày gồm có 03 phần chính:

– Thời thanh xuân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

– Sự nghiệp cách mạng  của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

– Đại tướng trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế.

Với hơn 120 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu được trưng bày nhằm giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Bên cạnh đó chuyên đề trưng bày lần này còn nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ và phạm nhân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước tham quan trưng bày ảnh. Ảnh: Nho Dương.

Tác giả: Bảo Nguyên

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan