Bình Phước: Triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy

       Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thông chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy; hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông về phòng chống ma túy thu hút sự quan tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của các cá nhân, gia đình, cộng đồng; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và quản lý người nghiện, người sử đụng trái phép chất ma túy, góp phần giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.

      UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/5/2023 về tổ chức triển khai, thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023 với chủ đề: “Phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm chủ động phối hợp – Vì một cộng đồng sạch ma túy”.
      Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh có trách nhiệm ban hành kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, kịp thời đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tuyến, liên huyện, liên tỉnh và xuyên quốc gia; đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng chống ma túy để nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường tuyên truyền, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý, học sinh, sinh viên; xây dựng các mô hình, điển hình trong nhân dân về phòng chống tội phạm ma tuý, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội. Phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong đảm bảo chấp hành pháp luật, tiến độ, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy.
      Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, kịp thời với lực lượng Công an đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, cửa khẩu. Tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia vận chuyển ma túy, không trồng cây có chứa chất ma túy và phát hiện xóa bỏ kịp thời diện tích trồng cây có chứa chất ma túy, phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm về ma túy tại các địa bàn giáp biên.
     Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử, thi hành án các vụ án về ma tuý; chú trọng xét xử các vụ án lớn, nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm; tổ chức một số phiên tòa điểm, xét xử lưu động để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa tội phạm ma túy; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hỗ trợ tư vấn pháp lý, xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy; xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý phạm tội, vi phạm pháp luật.
      UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực hệ thống cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn, nhất là trạm y tế cấp xã; tổ chức triển khai các biện pháp cai nghiện hiệu quả; bố trí nguồn lực, kinh phí kịp thời cho công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy… Thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống ma túy, đặc biệt là các nội dung quy định tại khoản 6, Điều 30 Luật phòng chống ma túy (sửa đổi năm 2021), nhằm đảm bảo các điều kiện để thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý, không để các đối tượng gây ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự; tổ chức xác định tình trạng nghiện; áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp; tăng cường đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy… Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực, địa bàn trọng điểm, tập trung đông công nhân lao động các khu công nghiệp, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên…

Nguồn: binhphuoc.gov.vn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan