Cần chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế

Ngày 21-12, Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2022 đã được tổ chức với 1 điểm cầu tại Trung ương và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, năm 2021, Bộ, ngành tư pháp đã nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã chủ trì, phối hợp với các bộ tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật để trình Quốc hội xem xét. Các bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 784 văn bản; ở cấp tỉnh, cấp huyện có 5.510 văn bản đã được ban hành…

Cần chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu khai mạc hội nghị 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đảng, Nhà nước, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của toàn ngành tư pháp, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, cơ quan tư pháp địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung nguồn lực thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Đáng lưu ý, theo người đứng đầu Chính phủ, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thực thi pháp luật; bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, tình hình thực tiễn để nhanh chóng thể chế hóa, cụ thể hóa pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nút thắt về thể chế, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng viên trong hệ thống tư pháp. Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả gắn với việc cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao năng lực phục vụ cho người dân, tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cần chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng yêu cầu đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng thể chế, coi đây là đầu tư cho sự phát triển, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, chế độ chính sách tương xứng, hài hòa hợp lý với các ngành khác. Thủ tướng đề nghị cần chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp, tranh thủ trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia, xuất phát từ thực tiễn, và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực thi pháp luật, tất cả vì lợi ích của nhân dân, của đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ANH PHƯƠNG

Sưu tầm: Mỹ Hương

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/can-chu-dong-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-loi-ich-nhom-ngay-tu-khi-xay-dung-the-che-783566.html 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan