Cao Bằng: Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” năm 2023

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2023.

Cao Bằng: Triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" năm 2023 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Cao Bằng

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch nhằm bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, góp phần quan trọng trong việc hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và bản sắc Cao Bằng nói riêng.

Việc bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số cần đổi mới, phát triển, gìn giữ được những đặc điểm cơ bản, cốt lõi mang bản sắc dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghệ số để nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa, phục dựng, lưu giữ, bảo tồn, phát huy, tuyên truyền quảng bá giá trị các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc, đặc biệt là các loại hình có nguy cơ mai một. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, phát triển du lịch nội địa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số tại tỉnh Cao Bằng.

Trong năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai các nội dung: Khảo sát, kiểm kê, phân loại, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian gồm dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số; Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đề án được thực hiện trên địa bàn 09 huyện và Thành phố Cao Bằng với đối tượng là các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng, gồm 06 dân tộc (Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ…)./.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn