Chào mừng lớp Chuyên viên (CV40) đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh

Sáng ngày 30/12/2022, Trường Chính trị tổ chức cho 62 học viên Lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương (CV40) năm 2022 đi nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Tại buổi thực tế, các học viên được nghe lãnh đạo Bảo tàng tỉnh trao đổi một số nội dung về quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Ông Lò Văn Dinh PGĐ. Bảo tàng tỉnh báo cáo tình hình hoạt động với Đoàn nghiên cứu thực tế Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Bảo Nguyên.

Bên cạnh đó các học viên được tham quan và nghe thuyết minh viên của Bảo tàng giới thiệu về tổng quan Bình Phước thông qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật thể hiện quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, các mốc son lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân tỉnh Bình Phước, các phong tục, tập quán của một số dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh tại không gian phòng trưng bày “Di sản Văn hóa Bình Phước”, tại phòng trưng bày chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” các học viên được nghe giới thiệu về công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước nói chung, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng đối với những người có công với cách mạng, gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài các hoạt động như trên các học viên còn được trải nghiệm loại hình nhạc cụ đàn đá, một loại hình di sản văn hóa độc đáo của tỉnh.

Các học viên tham quan và nghe thuyết minh viên của Bảo tàng giới thiệu về giá trị của hình ảnh và hiện vật. Ảnh: Bảo Nguyên.

Các học viên đi nghiên cứu thực tế được trải nghiêm nhạc cụ đàn đá, một loại hình di sản văn hóa độc đáo của tỉnh. Ảnh: Bảo Nguyên.

Đoàn nghiên cứu thực tế nghe báo cáo của lãnh đạo Bảo tang tỉnh. Ảnh: Bảo Nguyên.

Sau buổi thực tế, thay mặt Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh bà Trần Thị Quỳnh Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh đã trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã tạo điều kiện cho buổi nghiên cứu thực tế diễn ra thành công và tốt đẹp đúng theo Kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo giúp các học viên gắn lý luận với thực tiễn, củng cố những kiến thức đã được học, để giải quyết một số vấn đề mới gắn với nhiệm vụ công tác sau khi kết thúc khóa học.

                                        Tác giả: Bảo Nguyên

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan