Công đoàn viên Bảo tàng tỉnh dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ

Ngày 06/11/2023, 32 công đoàn viên Bảo tàng tỉnh tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước. Hoạt động này nằm trong kế hoạch hàng năm của Công đoàn cơ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức của công đoàn viên trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp nghĩa trang, công trình ghi công các anh hùng, liệt sỹ.

Công đoàn viên Công đoàn bộ phận Bảo tàng làm vệ sinh tại các phần mộ và lối đi

Tại buổi  lao động, công đoàn viên công đoàn bộ phận Bảo tàng đã tiến hành thu gom, phát quang cây cỏ xung quanh khu vực nghĩa trang, dọn vệ sinh hơn 400 ngôi mộ liệt sĩ.

Hoạt động trên đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tạo tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các công đoàn viên công đoàn bộ phận Bảo tàng trên địa bàn tỉnh.

TÁC GIẢ:Tốt Nguyễn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan