CÔNG TÁC BẢO QUẢN, KIỂM KÊ HIỆN VẬT TẠI KHO CƠ SỞ

Kho cơ sở là một bộ phận quan trọng trong các Bảo tàng. Là nơi lưu giữ và bảo quản an toàn các hiện vật có giá trị, đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.Trong thời gian qua, công tác sưu tầm hiện vật của Bảo tàng tỉnh Bình phước luôn được triển khai, số lượng hiện vật tăng lên đáng kể. Do có diện tích nhỏ nên việc sắp xếp hiện vật vào kho đảm bảo để hiện vật được an toàn, thuận lợi trong quá trình làm công tác bảo quản, công tác nghiên cứu và di chuyển hiện vật phục vụ các công tác khác là vấn đề cấp thiết. Đứng trước yêu cầu đó, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành đợt kiểm kê, bảo quản hiện vật với quy mô lớn, trong đó, kiểm kê địa hình – sắp xếp hiện vật là một công việc quan trọng.

Để thực hiện công việc, lãnh đạo Bảo tàng đã tiến hành mua sắm các vật dụng, thiết bị cần thiết như: tủ, bục, kệ, giấy để sắp xếp hiện vật. Căn cứ vào tình hình thực tế, các cán bộ làm công tác kho đã tiến hành sắp hiện vật theo quy luật nhẹ lên trên, nặng xuống dưới, hiện vật có kích thước lớn để dưới, hiện vật có kích thước nhỏ ở trên; những hiện vật dễ vỡ được đặt ở các tủ cố định. Ngoài ra, việc sắp xếp hiện vật còn căn cứ theo chất liệu hiện vật đồ mộc, hiện vật kim loại… để đặt ở những vị trí thích hợp.

Hoạt động kiểm kê bảo quản lần này có quy mô lớn, kéo dài trong thời gian gần 2 tháng với nhiều công việc. Sau khi sắp xếp, hiện vật ở kho cơ sở của Bảo tàng được sắp xếp khoa học, phù hợp với điều kiện hiện tại của Bảo tàng.

Một số hình ảnh cán bộ làm công tác kiểm kê, bảo quản và sắp sếp hiện vật tại kho cơ sở.

Bút danh: Thái Bình (Ngô Hà)

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan