Cuộc thi video clip tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa tỉnh Bình Định năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 852/KH-SVHTT ngày 16.6 của Sở VH-TT về tổ chức Cuộc thi Video clip tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa tỉnh Bình Định năm 2022; Quyết định số 319/QĐ-SVHTT ngày 16.9 của Sở VH-TT về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Video clip tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa Bình Định, ngày 22.9, Ban Tổ chức đã ban hành Thông báo số 1541/TB-BTC về Thể lệ Cuộc thi Video clip tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa tỉnh Bình Định năm 2022.

 

Phieu dang ky du thi

vbph_tk_tb_the_le_cuoc_thi_video

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan