Di tích cấp tỉnh: An Lộc “Nhà và đường hầm”

Di tích cấp tỉnh:  An Lộc “Nhà và đường hầm”

Di tích An Lộc “Nhà và đường hầm” (Dinh Tỉnh trưởng tỉnh Bình Long) tọa lạc tại phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Ngôi nhà được người Pháp xây dựng năm 1920 là trụ sở điều hành việc khai thác mủ cao su ở Bình Long. Sau hiệp định Genève 1954, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam, thành lập chính phủ bù nhìn Việt Nam Cộng hòa do Ngô Đình Diệm làm Tổng thống. Ngày 22/10/1956, Ngô Đình Diệm ra Sắc lệnh số 143/NV thành lập tỉnh Bình Long gồm 3 quận: An Lộc, Chơn Thành và Lộc Ninh. Chúng chọn ngôi nhà này gia cố, xây dựng hệ thống công sự, đường hầm, lô cốt làm cơ quan đầu não tại tỉnh Bình Long.

Trải qua 08 đời Tỉnh trưởng trong suốt 17 năm thống trị từ năm 1957 đến năm 1974, An Lộc “Nhà và đường hầm” (Dinh tỉnh trưởng tỉnh Bình Long) là cơ quan đầu não của địch, là nơi chúng vạch ra những âm mưu, thủ đoạn chiến tranh thâm độc, đánh chiếm, tìm diệt, tàn sát cán bộ cách mạng và nhân dân vô tội. Từ chiến dịch “Tố cộng, diệt cộng” với khẩu hiệu: “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, đỉnh cao là “Luật 10/59” chúng lê máy chém khắp miền Nam, gây ra nhiều cuộc tàn sát đẫm máu. Ngày 23/03/1975, cùng với nhân dân miền Nam, quân dân Bình Long mở cuộc tấn công đập tan ách thống trị của Mỹ – ngụy, giải phóng Bình Long.

Di tích An Lộc “Nhà và đường hầm” là chứng tích ghi dấu nhiều tội ác của Mỹ – ngụy đối với nhân dân ta. Ngày nay, di tích An lộc “Nhà và đường hầm” đã được tu bổ, bảo quản và trở thành địa chỉ quen thuộc của khách thập phương khi đến với Bình Phước, đây cũng là nơi để ôn lại những chiến tích hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Di tích An Lộc “Nhà và đường hầm” được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh ngày 25/02/1980.

Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan