Di tích cấp tỉnh: Chùa Đức Bổn A Lan Nhã

Di tích cấp tỉnh: Chùa Đức Bổn A Lan Nhã

        

Di tích Chùa Đức Bổn A Lan Nhã tọa lạc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Chùa Đức Bổn A Lan Nhã được xây dựng từ năm 1950, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Chùa nằm trong Dinh điền Đức Bổn, xã Đức Bổn, huyện Phước Bình, tỉnh Phước Long cũ. Năm 1966, vì chiến tranh ác liệt, tín đồ phật tử tản cư vào vùng giải phóng, Chùa Đức Bổn A Lan Nhã được chính quyền xã Đức Bổn trưng dụng làm kho chứa lương thực của Cách mạng sau đó Chùa bị bom Mỹ đánh sập hoàn toàn. Năm 1997, do nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân trong vùng, Chùa được khôi phục lại trên nền móng Chùa cũ. Năm 2009, Chùa Đức Bổn A Lan Nhã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước công nhận chính thức là nơi thờ tự và sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo.

Di tích Chùa Đức Bổn A Lan Nhã tọa lạc trên diện tích đất rộng 10.150,8 m2, trên địa hình đồi cao, với địa hình cao từ hướng Bắc và thấp ở hướng Nam, bao gồm các công trình kiến trúc: Chánh điện, Miếu Trấn Vũ, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vãng sanh đường, Nhà thờ tổ, ao nước, sân lễ, cổng chùa và các công trình khác.

Hàng năm, Chùa Đức Bổn A Lan Nhã diễn ra 4 lễ chính: Lễ Kỳ Yên tổ chức vào ngày mùng 8 và 15 tháng 01 âm lịch; Lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch; Lễ Vu Lan báo hiếu kết hợp lễ tưởng niệm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19, 20, 21 tháng 7 âm lịch; Lễ tất niên vào ngày mùng 6 tháng 11 âm lịch. Điều đặc biệt ở Chùa Đức Bổn A Lan Nhã khác với các chùa Phật giáo khác ở Bình Phước, ngoài nghi lễ tôn giáo truyền thống Chùa còn là nơi phục dựng, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc nói chung và của dân tộc S’tiêng nói riêng.

Di tích Chùa Đức Bổn A Lan Nhã không chỉ là một thiết chế sinh hoạt tôn giáo của bà con Phật tử vùng đất Đức Bổn, huyện Bù Đăng mà nơi đây còn chứa đựng những giá trị lịch sử to lớn, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Bù Đăng vào những năm 50 của thế kỷ XX. Nơi đây cũng ghi dấu quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử của di tích Chùa Đức Bổn A Lan Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 15/11/2016.

Phòng NVBT tổng hợp

Print Friendly, PDF & Email