Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh tổ chức họp góp ý và thông qua 04 clip tuyên truyền và quảng bá về phòng Trưng bày di sản văn hóa tỉnh Bình Phước

Sáng ngày 31 – 10, tại Hội trường Bảo tàng tỉnh Bình Phước, Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Bình Phước đã tiến hành họp Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Tham dự cuộc họp có 9/9 thành viên Hội đồng theo Quyết định số 22/QĐ-BT ngày 23/6/2023 (Ông Tô Văn Hoàng – Chủ tịch Hội đồng khoa học – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Phước; Thư ký: bà Lâm Thị Hồng –  viên chức phòng NV Bảo tồn Bảo tàng tỉnh. Thành viên hội đồng là các Phó Giám đốc; Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng phụ trách các phòng và các viên chức thuộc Bảo tàng.

 Cuộc họp lần này Hội đồng tiến hành góp ý 04 clip tuyên truyền và quảng bá về phòng Trưng bày di sản văn hóa tỉnh Bình Phước tại Bảo tàng bao gồm 04 chuyên đề: “Không gian trưng bày Bình Phước trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam” ; “Không gian trưng bày Văn hóa truyền thống của người Mnông ở Bình Phước”; “Không gian trưng bày văn hóa truyền thống của người Khmer ở Bình Phước” và “Không gian trưng bày văn hóa truyền thống của người S’tiêng ở Bình Phước”.

Hội đồng khoa học đã làm việc theo nội dung như: góp ý về hình ảnh, góp ý lời bình và một số nội dung… Qua 01 buổi làm việc và qua ý kiến của các thành viên Hội đồng khoa học Ông Tô Văn Hoàng – Giám đốc Bảo tàng – Chủ tịch Hội đồng thống nhất các ý kiến đóng góp thành viên Hội đồng. Đồng thời ông Tô Văn Hoàng – Giám đốc Bảo tàng yêu cầu phòng Trưng và Khai thác di sản Bảo tàng tỉnh nghiên cứu tiếp thu và chỉnh sửa để nhanh chóng hoàn thiện 04 video và sớm đưa ra công chiếu phục vụ Nhân dân.

Một số hình ảnh trong cuộc họp Hội đồng khoa học

Tác giả: Tốt Nguyễn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn