Hơn 200 học viên lớp đối tượng 4 nghiên cứu thực tế tại Bảo tàng tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022. Ngày 06/10/2022, Công an tỉnh và Trường Chính trị tỉnh tiến hành tổ chức cho hơn 200 học viên là cán bộ lớp đối tượng 4 năm 2022 đi nghiên cứu thực tế để hoàn thiện kiến thức tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 4) Công an tỉnh tham quan thực tế tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Bảo Nguyên.

Tại buổi thực tế, các học viên được nghe ông Lò Văn Dinh Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh trao đổi một số nội dung về công tác hoạt động chung của Bảo tàng tỉnh, kết quả và những kinh nghiệm rút ra trong công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tuyên truyền, khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Bên cạnh đó các học viên được tham quan và nghe thuyết minh viên của Bảo tàng giới thiệu về công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước nói chung, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng đối với những người có công với cách mạng, gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng thông qua trưng bày ảnh chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” tại phòng trưng bày chuyên đề và tìm hiểu về tổng quan Bình Phước thông qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật thể hiện quá trình hình thành và phát triển của tỉnh, các mốc son lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân tỉnh Bình Phước, các phong tục, tập quán của một số dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh tại không gian phòng trưng bày “Di sản Văn hóa Bình Phước”. Ngoài các hoạt động như trên các học viên còn được trải nghiệm loại hình nhạc cụ đàn đá, một loại hình di sản văn hóa độc đáo của tỉnh.

Học viên lớp (đối tượng 4) Trường Chính trị tham quan thực tế tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Bảo Nguyên.

Cũng tại buổi thực tế này ông  Lò Văn Dinh Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã trân trọng cảm ơn Đoàn công tác của Công an tỉnh và Trường Chính trị tỉnh đã chọn Bảo tàng tỉnh là điểm đến để học tập thực tế và mong muốn tiếp tục được phối hợp đón tiếp đoàn ở nhưng lớp đào tạo, bồi dưỡng khác.

Trình diễn nhạc cụ đàn đá, một trong những loại hình di sản văn hóa độc đáo của tỉnh Bình Phước. Ảnh: Bảo Nguyên.

Kết thúc buổi thực tế, thay mặt cho đoàn ông Ngô Hoàng Kiệt Phó trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Trường Chính trị tỉnh đã trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã tạo điều kiện cho buổi thực tế diễn ra thành công và tốt đẹp đúng theo Kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo giúp các học viên gắn lý luận với thực tiễn, củng cố những kiến thức đã được học, để giải quyết một số vấn đề mới gắn với nhiệm vụ công tác sau khi kết thúc khóa học.

 

Tác giả: Bảo Nguyên

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan