KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 15 NĂM 2022 (Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 15 NĂM 2022

(Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 11/4/2022

1/ Ban Giám đốc và viên chức, người lao động nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo quy định.

 2/ Các đồng chí có tên theo Lịch trực số 178/LT-BT ngày 08/4/2022 của Bảo tàng Bình Phước trực Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đơn vị.

THỨ BA, ngày 12/4/2022

Sáng:

8h00’ Bí thư Tô Văn Hoàng chủ trì họp chi ủy Chi bộ thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

– Thành phần: Chi ủy Chi bộ.

9h00’ Bí thư Tô Văn Hoàng chủ trì họp Chi bộ thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên, viên chức và người lao động

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tiếp tục tham gia lớp học cao cấp lý luận chính trị từ ngày 12/4/2022 đến ngày 15/4/2022

– Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Bình Phước

THỨ TƯ, ngày 13/4/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở

THỨ NĂM, ngày 14/4/2022

Sáng:

08h00 Bí thư Tô Văn Hoàng họp thông qua Văn kiện và Đề án nhân sự tổ chức Đại hội Chi bộ Bảo tàng tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

– Thành phần: Phó Bí thư Phạm Hữu Hiến, Ủy viên phụ trách công tác Đảng vụ Chi bộ Bảo tàng tỉnh Lê Văn Năm.

– Địa điểm: Phòng họp sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở

THỨ SÁU, ngày 15/4/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 15 NĂM 2022

(Từ ngày 11/4/2022 đến ngày 17/4/2022) 

 

THỨ BA, ngày 12/4/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 13/4/2022

1/ TP. Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 13/4/2022 – 15/4/2022.

– Địa điểm: huyện Phú Riềng.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 14/4/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 15/4/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỬ BẢY, ngày 16/4/2022

Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 16/4/2022 đến ngày 17/4/2022

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan