Lào Cai: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 1/8/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3724 /UBND-VX về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện một số nội dung:

Triển khai hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo Chương trình hành động quốc gia mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết với UNESCO (đối với các di sản được đưa vào danh sách của UNESCO) và các biện pháp bảo vệ ghi trong hồ sơ khoa học (đối với các di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia).

Lào Cai: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 1.

Lễ hội Gầu tào là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương.

Nâng cao nhận thức cho nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; có biện pháp nhắc nhở và chấn chỉnh đối với các nghệ nhân, người thực hành, đặc biệt là nghệ nhân đã được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước đối với việc tham gia các hoạt động làm biến dạng, thực hành sai lệch di sản (đặc biệt là di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt). Nâng cao vai trò của nghệ nhân trong việc truyền dạy di sản và nêu gương trong thực hành gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể.

Lào Cai: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 2.

Nghề chạm bạc của người Dao ở Sa Pa.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc thực hành, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, những hành vi làm sai lệch giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, như thực hành di sản không đúng với bản chất và tính chất truyền thống của di sản; thay đổi, bổ sung các yếu tố mới và biểu diễn di sản mà không có sự đồng thuận của cộng đồng; đưa di sản ra trình diễn ngoài phạm vi không gian thực hành của di sản; lợi dụng danh hiệu di sản để tổ chức các sự kiện, giới thiệu, tập huấn về di sản mà không có sự hiểu biết đầy đủ của cộng đồng, không đúng với tinh thần Công ước 2003 và Luật Di sản văn hóa.

Theo Báo Lào Cai

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan