Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Nơi di dấu tội ác của Mỹ – ngụy tại Cầu Đăk Lung

Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Nơi di dấu tội ác của Mỹ – ngụy tại Cầu Đăk Lung

Sáng ngày 13/4/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thị xã Phước Long tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ – ngụy tại cầu Đăk Lung thuộc phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Kiều Linh – Phó Chánh văn phòng,  Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh; Bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hoàng Lâm – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Trần Tuyết Minh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Long Sơn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đỗ Minh Trung – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Bình Phước, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam thị xã Phước Long, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Thác Mơ và đông đảo nhân dân thị xã Phước Long đến tham dự.

Di tích Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ – ngụy tại cầu Đăk Lung là nơi tưởng niệm hơn 300 đồng bào Phước Long bị Mỹ – ngụy sát hại vào ngày 04/01/1975 và là nơi giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương mất mát mà dân tộc Việt Nam đã phải gánh chịu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ độc lập dân tộc. Góp phần vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Với những ý nghĩa to lớn đó, di tích Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ – ngụy tại cầu Đăk Lung đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng di tích cấp tỉnh theo quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 09/12/2020.

Phát biểu tại buổi Lễ bà Trần Tuyết Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Di tích Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ – ngụy tại cầu Đăk Lung được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh chính là việc làm thiết thực để ghi nhớ sự ngã xuống của hơn 300 đồng bào ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bảo vệ độc lập dân tộc, tố cáo tội ác chiến tranh mà Mỹ – ngụy đã gây ra đối với Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ và các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc nói chung, của tỉnh Bình Phước nói riêng. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm những quy định của Luật di sản văn hóa và các văn bản có liên quan, tiến hành lắp đặt bảng chỉ dẫn di tích, bảng giới thiệu giá trị di tích, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong mọi tầng lớp nhân dân. Coi đây là biện pháp quan trọng có ý nghĩa lâu dài trong bảo tồn giá trị lịch sử – văn hóa dân tộc.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ – ngụy tại cầu Đăk Lung