Lịch làm việc tuần thứ 42

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 NĂM 2021

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021) 

 THỨ HAI, ngày 18/10/2021

Sáng:

08h00 Ban Giám đốc dự họp công bố Quyết định về công tác cán bộ.
– Địa điểm: Hội trường Sở.

Chiều:

14h00 Ban Giám đốc dự họp công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng tỉnh đối với đồng chí Tô Văn Hoàng (Phòng HCTH Bảo tàng chuẩn bị phòng họp, nước uống, máy chiếu…).

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh Bình Phước

Thành phần: Toàn thể viên chức và người lao động Bảo tàng tỉnh

THỨ BA, ngày 19/10/2021

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 20/10/2021

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tham gia nghiệm thu công trình bộ cồng chiên tại Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo.

Địa điểm: Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo.

Chiều:

15h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10  

Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Thành phần: Toàn thể viên chức và người lao động Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 21/10/2021

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 22/10/2021

Sáng:

08h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự hội nghị triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh; Phạm Hữu Hiến và Ban Chi ủy Chi bộ Bảo tàng.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

 Lưu ý:

– Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Ngày 13/11/2021 17:02 Lịch làm việc tuần thứ 42
Ngày 13/11/2021 17:02 Lịch làm việc tuần thứ 42
Ngày 13/11/2021 17:02 Lịch làm việc tuần thứ 42
Ngày 13/11/2021 17:02 Lịch làm việc tuần thứ 42
Ngày 13/11/2021 17:02 Lịch làm việc tuần thứ 42
Ngày 13/11/2021 17:02 Lịch làm việc tuần thứ 42
Ngày 13/11/2021 17:02 Lịch làm việc tuần thứ 42
Ngày 13/11/2021 17:02 Lịch làm việc tuần thứ 42

Tin cũ hơn

Ngày 13/11/2021 17:02 Lịch làm việc tuần thứ 42