Lịch làm việc tuần thứ 43

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 NĂM 2021

(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021) 

THỨ HAI, ngày 25/10/2021

Sáng:

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp Ban Giám đốc nghe các phòng báo cáo tình hình hoạt động 10 tháng và phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2021 (Giao các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).

– Thành phần: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Phạm Hữu Hiến; Trưởng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn: Bảo tồn, Bảo tàng, Trưng bày và Khai thác Di sản và PTP. Hành chính – Tổng hợp, viên chức Nguyễn Thị Huyền.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 10/2021.
– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 26/10/2021

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

28h00’ Chủ tịch Hội đồng khoa học Phạm Hữu Hiến chủ trì họp hội đồng khoa học xét duyệt hồ sơ văn hóa phi vật thể Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Mnông (Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng chuẩn bị nội dung) và lý lịch di tích Chùa Đức Minh (Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung).

– Cùng dự: Thành viên Hội đồng khoa học.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 27/10/2021

Sáng:

 1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh họp góp ý dự thảo phương án thống nhất đầu mối quản lý Di tích núi Bà Rá.

– Cùng dự: PTP. Phụ trách Lê Văn Năm.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

Chiều:

1/14h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Chi bộ định kỳ tháng 10/2021.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Bí thư Chi bộ Hồ Tiến Duật ủy quyền Phó Bí thư Phạm Hữu Hiến chủ trì: 

13h30’ Họp Chi ủy Chi bộ định kỳ tháng 10/2021 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

 14h00’ Sinh hoạt chuyên đề “Bình Phước – Căn cứ hậu cần vững chắc trong những năm cuối của kháng chiến chống Mỹ (Đảng viên Lâm Thị Hồng chuẩn bị nội dung trình bày).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên, quần chúng.

14h45’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 10/2021 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

THỨ NĂM, ngày 28/10/2021

Sáng:

19h00’Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra thẩm định thực tế điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập tại Công ty TNHH Mỹ Lệ.
– Địa điểm: Công ty TNHH Mỹ Lệ, đường ĐT 741, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

2/ 7h30 Chủ tịch Công đoàn bộ phận Lò Văn Dinh, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt làm việc với đoàn kiểm tra Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và thực hiện “Nếp sống văn minh cá nhân” năm 2021.

– Địa điểm: Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 29/10/2021

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

 Lưu ý:

– Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 43
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 43
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 43
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 43
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 43
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 43
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 43
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 43

Tin cũ hơn

Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 43