Lịch làm việc tuần thứ 44

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 44 NĂM 2021

(Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021) 

THỨ HAI, ngày 01/11/2021

Sáng:

08h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp cơ quan.

– Thành phần: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh cùng toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp ban biên tập góp ý website Bảo tàng và phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban biên tập.

– Thành phần: Thành viên Ban biên tâp.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 02/11/2021

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 03/11/2021

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00 Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến họp ban chủ nhiệm đề tài Khoa học – Công nghệ.

– Cùng dự:  Trrởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương.

– Địa điểm: Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh.

3/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị C17 từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 05/11/2021 qua hệ thống học Google Meet.

Chiều:

114h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Đề cương thực hiện nhiệm vụ của các Ban Chủ nhiệm 334; 339; 342 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ 14h00’ Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng ủy quyền Phó Bí thư chi bộ Phạm Hữu Hiến tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra giám sát công tác đảng theo Thông báo số 382 của Ủy ban Kiểm tra (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 04/11/2021

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh họp góp ý dự thảo phương án thống nhất đầu mối quản lý Di tích núi Bà Rá.
– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 05/11/2021

sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

13h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng tham gia lớp tập huấn – đào tạo sử dụng phần mền hệ thống thông tin quản lý di tích.

– Thành phần: Toàn thể viên chức.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Lưu ý :  Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 44
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 44
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 44
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 44
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 44
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 44
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 44
Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 44

Tin cũ hơn

Ngày 13/11/2021 17:03 Lịch làm việc tuần thứ 44