LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01 NĂM 2022 (Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01 NĂM 2022

(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 03/01/2022

1/ Ban Giám đốc và viên chức, người lao động nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2022 theo quy định.

2/ Các đồng chí có tên theo Lịch trực số 842/LT-BT ngày  31/12/2021 của Bảo tàng Bình Phước trực Tết dương lịch năm 2022.

3/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc với UBND huyện Lộc Ninh thông qua một số nội dung trưng bày nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lộc Ninh (07/4/1972 – 07/4/2022)

Địa điểm: Huyện Lộc Ninh

Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.

THỨ BA, ngày 04/01/2022                           

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp cơ quan tháng 01/2022 (Giao các phòng chuẩn bị nội dung công việc trong tháng 01).

– Thành phần: Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng

Chiều:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì họp:

1/ 13h30’ Họp Chi ủy Chi bộ định kỳ tháng 12/2021(Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

 – Thành phần: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

2/ 14h00’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 12/2021 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh

THỨ TƯ, ngày 05/01/2022

Sáng:

1/ 07h30 Bí thư Tô Văn Hoàng tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường Sở

– Thành phần: Cấp ủy chi bộ; đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 (theo Quyết định số 450-QĐ/ĐU ngày 14/12/1021 của Đảng ủy Sở VH,TT&DL).

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở

THỨ NĂM, ngày 06/01/2022

Sáng:

108h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 – Địa điểm: Phòng họp lầu 4, VNPT Bình Phước.

2/  Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị C17 từ ngày 06/01/2022 đến hết ngày 07/01/2022 qua hệ thống học Google Meet

3/ Phó Giám dốc Lò Văn Dinh đi kiểm tra khu đào thảm sát tại Thọ Sơn, Bù Đăng

– Địa điểm: Bù Đăng

– Thành phần: PTP. Hành chính- Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 07/01/2021

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám dốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 01 NĂM 2022

(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022) 

 

THỨ BA, ngày 04/01/2022

1/ PTP. NVBT Lê Văn Năm hỗ trợ Trung tâm khảo cổ học, Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ khai quật khảo cổ di tích Thành đất hình tròn Tân Hưng 3 (đến hết tuần).

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 05/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà hỗ trợ thuyết minh trưng bày hình ảnh, chủ đề “Phú Riềng đỏ – Niềm tin sáng mãi”, Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 06/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 06/01/2022 đến ngày 09/01/2022, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ PTP. NVBT Lê Văn Năm công tác tại Bình Long.

3/ PTP. Trưng bày và Khai thác Di sản Tô Thị Huê nghỉ bù theo quy định.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 07/01/2022

1/Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 08/01/2022 đến ngày 09/01/2011.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan