LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 06 + 07 NĂM 2024 (Từ ngày 05/02/01/2024 đến ngày 18/02/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 06 + 07 NĂM 2024

(Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 18/02/2024) 

 

TUẦN 06

(Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024) 

 

THỨ HAI, ngày 05/02/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 06/02/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 07/02/202

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 08/02/2024 (hai mươi chín tết)

Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (đến hết ngày 14/02/2024).

THỨ SÁU, ngày 09/02/2024 (Ba mươi tết)

1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh trực theo kế hoạch phân công nhiệm vụ trực ngày 09/02/2024 nhằm ngày 30 tháng 12 năm Quý Mão phục vụ đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại nhà Giao tế từ ngày 09/02/2024 đến 12/02/2023 (Nhằm ngày 30/12/2022 đến 03/01/2023 AL)

Tối:

22h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng Dự Lễ hội giao thừa đón mừng năm mới 2024.

– Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

– Cùng dự: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ BẢY, ngày 10/02/2024 (Mồng một Tết)

Phó Giám đốc Lò Văn Dinh trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

– Thành phần: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Bảo vệ Phạm Văn Dung.

CHỦ NHẬT, ngày 11/02/2024 (Mồng hai Tết)

Phó Giám đốc Lò Văn Dinh trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

– Thành phần: Viên chức Lâm Thị Hồng, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

 

TUẦN 07

(Từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024) 

 

THỨ HAI, ngày 12/02/2024 (Mồng ba Tết)

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

– Thành phần: Viên chức Chu Thị Thủy, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

THỨ BA, ngày 13/02/2024 (Mồng bốn Tết)

Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

– Thành phần: Viên chức Lê Thị Bích Quý, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

THỨ TƯ, ngày 14/02/202 (Mồng năm Tết)

1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (đến hết ngày 14/02/2024).

THỨ NĂM, ngày 15/02/2024

Sáng:

08h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì Họp mặt viên chức, nhân viên đầu năm (Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Tối:

1/ 19h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ khai mạc Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2024.

– Địa điểm: Quảng trường 23/3.

Thành phần: Các Phó Giám đốc: Lò Văn Dinh, Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 16/02/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 6 +7 NĂM 2024

(Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 18/02/2024) 

TUẦN 06

(Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024) 

THỨ HAI, ngày 05/02/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

2/ PTP. Nghiêp vụ bảo tàng Ngô Hà nghỉ phép năm từ ngày 05/02/2024 đến ngày 16/02/2024. Bảo vệ Phạm Văn Dung nghỉ phép từ ngày 05/02/2024 đến ngày 15/02/2024.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 06/02/2024

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng

2/ Viên chức Trần Thị Hà, Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 07/02/202

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 07/02/2024 đến ngày 08/02/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 07/02/2024 đến ngày 08/02/2024.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 08/02/2024 (hai mươi chín tết)

Các viên chức khác nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

THỨ SÁU, ngày 09/02/2024 (Ba mươi tết)

Các viên chức khác nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

THỨ BẢY, ngày 10/02/2024 (Mồng một Tết)

Các viên chức khác nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

CHỦ NHẬT, ngày 11/02/2024 (Mồng hai Tết)

Các viên chức khác nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

TUẦN 07

(Từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024) 

 

THỨ HAI, ngày 12/02/2024 (Mồng ba Tết)

Các viên chức khác nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

THỨ BA, ngày 13/02/2024 (Mồng bốn Tết)

Các viên chức khác nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

THỨ TƯ, ngày 14/02/202 (Mồng năm Tết)

1/ Viên chức Lê Thị Phương, Bảo vệ Trần Tất Mạnh trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

2/ Các viên chức khác nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

THỨ NĂM, ngày 15/02/2024

1/ Viên chức Vũ Thị Nguyệt nghỉ phép năm 2024 từ ngày 15/01/2024 đến ngày 16/02/2024. Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh nghỉ phép từ ngày 15/02/2024 đến ngày 22/02/2024.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 16/02/2024

1/ TP.Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép năm từ ngày 15/02/2024 đến ngày 23/02/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 17/02/2024

Viên chức Chu Thị Thủy trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 17/02/2024 đến ngày 18/02/2024.

CHỦ NHẬT, ngày 18/02/2024

Viên chức Lâm THị Hồng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

   

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan