LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 08 NĂM 2022 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 08 NĂM 2022

(Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 21/02/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kiểm tra các di tích.

Cùng đi: Viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý .

Địa điểm: Hớn Quản

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe 7 chỗ.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tham gia lớp học dự bị tiến sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022.

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 21/02/2022 đến hết ngày 24/02/2022.

THỨ BA, ngày 22/02/2022

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở

2/ 13h30: Phó Giám đốc Pham Hữu Hiến – Chủ tịch hội đồng khoa học chủ trì họp thống nhất đề cương, kế hoạch, maker phục vụ trưng bày chuyền để “Lộc Ninh – Truyền thống và Phát triển”

Thành phần: Giám đốc Tô Văn Hoàng và Thành viên hội đồng khoa học.

Địa diểm: Hội trường Bảo tàng

THỨ TƯ, ngày 23/02/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 24/02/2022

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Toàn thể đoàn viên công đoàn bộ phận Bảo tàng dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ.

Lưu ý: Chuẩn bị dụng cụ vệ sinh: Công đoàn viên Đinh Nho Dương, Bùi Kim Thư, Ngô Hà (Công đoàn viên Ngô Hà liên hệ đồng chí Lê Thi Hạnh UVBCH Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

THỨ SÁU, ngày 25/02/2022

  Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 08 NĂM 2022

(Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 21/02/2022

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt đi khảo sát, sữa chữa các di tích Bồn xăng kho nhiên liệu VK98, Di tích Nhà Giao tế.

Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm.

Địa điểm: Xã Lộc Quang, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.

Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe 4 chỗ.

2/ Viên chức TrầnThị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022; Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 22/02/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 23/02/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 23/02/2022 đến ngày 27/02/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 24/02/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 25/02/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 26/02/2022

Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng làm việc tại phòng, thực hiện chụp ảnh hiện vật và đưa ảnh vào phần mền quản lý hiện vật.

CHỦ NHẬT, ngày 27/02/2022

Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng làm việc tại phòng, thực hiện chụp ảnh hiện vật và đưa ảnh vào phần mền quản lý hiện vật.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan