LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10 NĂM 2022 (Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 10 NĂM 2022

(Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 07/02/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị C17 từ ngày 7/3/2022 đến hết ngày 09/3/2022 qua hệ thống học Google Meet.

Chiều:

15h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp mặt kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 – 08/03/2022).

– Thành phần: Toàn thể viên chức.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 08/3/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 09/3/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 10/3/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 11/3/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 10 NĂM 2022

(Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022) 

THỨ HAI, ngày 07/3/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế, Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 08/3/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà, Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chứckhác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 09/3/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế, Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 09/3/2022 – 13/3/2022.

2/ Các Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 10/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 11/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 12/3/2022

Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng làm việc tại phòng, thực hiện chụp ảnh hiện vật và đưa ảnh vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 12/3/2022 đến ngày 13/3/2022.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan