LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 NĂM 2022 (Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 NĂM 2022

(Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022) 

THỨ HAI, ngày 14/3/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh làm việc onlne tại nhà (cả tuần).

THỨ BA, ngày 15/3/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tiếp tục tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 20/3/2022 qua phần mềm Microsoft Team.

THỨ TƯ, ngày 16/3/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 17/3/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 18/3/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT, 20/3/2022

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến đi kiểm tra di tích

– Địa chỉ: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 11 NĂM 2022

(Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 14/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 15/3/2022

1/ Trưởng phòng TB&KTDS Đinh Nho Dương; các viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Trần Thị Hà tháo dỡ trưng bày chuyên đề “Phú Riềng – Niềm tin sáng mãi”

– Địa chỉ: Huyện Phú Riềng.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

2/ Viên chức Lâm Thị Hồng đi khảo sát, thu thập thông tin, tư liệu, tài liệu phục vụ chỉnh lý lý lịch di tích Địa điểm thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng.

– Địa điểm: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

–  Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 16/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 17/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 18/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 19/3/2022

Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng làm việc tại phòng, thực hiện chụp ảnh hiện vật và đưa ảnh vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 19/3/2022 đến ngày 20/3/2022.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan