LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 NĂM 2023 (Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 NĂM 2023

(Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023)

THỨ HAI, ngày 13/03/2023

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh học lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 13/03/2023 đến ngày 16/03/2023.

THỨ BA, ngày 14/03/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 15/03/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng đi kích hoạt Định danh điện tử: về việc tổ chức thu nhận vân tay, hình ảnh cấp định danh điện tử cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Bộ phận cấp Căn cước công dân, định danh điện tử – Đội 1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh( Phường Tân Phú, Thành Phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – cổng phụ Công an tỉnh).

– Cùng đi: Toàn thể Viên chức, Nhân viên Ngô Văn Bình.

THỨ NĂM, ngày 16/03/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự buổi họp về giải quyết việc nắm đoạn tuyến từ trụ 19 đến trụ 21 ra khỏi khu đất thuộc di tích quốc gia Thành đất hình tròn Lộc Tấn 2 và triển khai bồi thường giải phóng măt bằng để xây dựng công trình dường dây 100kV nhánh rẽ đầu nối Trạm 110kV hoa Lư trên địa bàn huyện.

– Địa điểm: Phòng họp B – UBND huyện Lộc Ninh.

– Thành Phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tồn Tô thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng.

– Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị xe( 12h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi)

THỨ SÁU, ngày 17/03/2023

Sáng:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 7h30’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 8h00’ Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

– Thành phần: Đảng viên và quần chúng Bảo tàng tỉnh.

 (2) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 3/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 18/03/2023

7h30’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đón tiếp Đoàn khảo sát của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đến làm việc tại tỉnh theo công văn số 692 /SVHTTDL-VH về việc lịch trình làm việc của Đoàn khảo sát Bảo tàng lịch sử quốc gia(cả ngày).

– Địa điểm: Huyện Bù Đăng.

– Cùng đi: Viên chức Phạm Đức Ngự.

– Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe( 6h00’ tập trung tại Bảo tàng tỉnh cùng đi)

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 11 NĂM 2023

(Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/03/2023)

THỨ HAI, ngày 13/03/2023

1/ TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương nghỉ phép năm từ 13/3/2023 đến 21/3/2023.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 13/03/2023 đến ngày 17/03/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 14/03/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 15/03/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 15/3/2023 đến ngày 19/3/2023.

2/ Các Viên chức phòng Trưng bày và Khai thác di sản thực hiện trưng bày hình ảnh phục vụ Hội nghị tổng kết hợp tác phát triển KT-XH giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ tại tỉnh Bình Phước từ ngày 15/3/2023 đến 18/3/2023.

3/ Viên chức Nguyễn Thị Vân nghỉ phép từ ngày 15/3/2023 đến ngày 17/3/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 16/03/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 17/03/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 18/03/2023

PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê trực thuyết minh tại lầu 8 trường Chính trị tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 19/03/2023

Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan