LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 NĂM 2024 (Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 11 NĂM 2024

(Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024) 

THỨ HAI, ngày 11/3/2024

Sáng:

1/ 10h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự làm việc với các đơn vị: Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong các đơn vị.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì Họp ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Nghề giã gạo chày tay của người S’tiêng, người M’nông Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ bảo tàng chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành Phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà, PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà và toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tàng.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 12/3/2024

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 8h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc với Phòng Trưng bày và Khai thác di sản về công tác nghiệp vụ năm 2024.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành Phần: TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương và toàn thể viên chức Phòng Trưng bày và khai thác di sản.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc với Phòng Nghiệp vụ bảo tàng về công tác nghiệp vụ năm 2024.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành Phần: PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà và toàn thể viên chức Phòng Nghiệp vụ bảo tàng.

THỨ TƯ, ngày 13/3/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 14/3/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với UBND huyện Phú Riềng.

– Địa điểm: UBND huyện Phú Riềng.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 15/3/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 18h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự tiệc chiêu đãi Giải Vô địch Bóng chuyền nữ quốc gia năm 2024.

– Địa điểm: Tại Trung tâm HL&TD TDTT tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà.

THỨ BẢY, ngày 16/3/2024

Tối:

1/ 19h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ khai mạc Vòng 1 Giải Vô địch Bóng chuyền nữ quốc gia năm 2024.

– Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; Toàn thể viên chức, nhân viên Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, NGÀY 17/3/2024

7h30′ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà dự Lễ hội Phá Bầu (Dua Tpeng) của người Khmer xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Bàu K Poch, ấp Sóc Lớn, xã Lộc khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

– Phương tiện: tự túc.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 11 NĂM 2024

(Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024) 

THỨ HAI, ngày 11/3/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép năm 2024.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 12/3/2024

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 12/3/2024 đến 15/3/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghĩ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 13/3/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 13/3/2024 đến 17/3/2024.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 14/3/2024

1/ PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi thực hiện kiểm kê, bảo quản hiện vật trưng bày tại Di tích Nhà Giao Tế và Cục Hậu cần Miền, di tích Tà Thiết, di tích Mộ 3000 đồng bào An Lộc bị đế chế quốc mỹ tàn sát ngày 03/10/1972 từ ngày 14/3/2024 đến ngày 15/3/2024.

– Địa điểm: Tại huyện Lộc Ninh, thị xã Bình Long.

– Cùng đi: Vũ Thị Nguyệt

– Phương tiện: Tự túc.

2/ 08h30 PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt cùng Công ty 751 – Bộ Quốc phòng đi khảo sát phục vụ công tác lập dự toán di dời và phục chế hiện vật phục vụ sưu tầm và trưng bày ngoài trời.

– Địa điểm: di tích Nhà Giao tế Lộc Ninh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước .

– Cùng đi: Nhân viên Ngô Văn Bình

– Phương tiện: Tự túc.

14h00′ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt cùng Công ty 751 – Bộ Quốc phòng đi khảo sát phục vụ công tác lập dự toán phục chế hiện vật Cột mốc phục vụ sưu tầm và trưng bày ngoài trời.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Cùng đi: Nhân viên Ngô Văn Bình

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 15/3/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 16/3/2024

1/ Viên chức Phạm Đức Ngự đi chụp hình Lễ hội Dua Tpeng (Phá Bầu) của người Khmer xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước từ ngày 16/3/2024 đến ngày 17/3/2024

– Địa điểm: Bàu k Poch, ấp Sóc Lớn, xã Lộc khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

– Phương tiện: tự túc.

2/ Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 17/3/2024

PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô THị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan