LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 NĂM 2022 (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 NĂM 2022

(Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 21/3/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

114h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý I/2022

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 22/3/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến tiếp đoàn cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22/3/2022 đến ngày 24/3/2022.

– Cùng đi: Viên chức Phạm Đức Ngự

– Địa điểm: huyện Lộc Ninh

– Phương tiện: tự túc

THỨ TƯ, ngày 23/3/2022

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở

Chiều:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì họp:

1/ 13h30’ Họp Chi ủy Chi bộ định kỳ tháng 3/20202(Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

 – Thành phần: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng tỉnh.

2/ 14h00’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 3/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ.

– Địa điểm: Hội trưởng Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 24/3/2022

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đó Phạm Hữu Hiến nghỉ phép năm từ ngày 24/3/2022 đến ngày 25/3/2022.

THỨ SÁU, ngày 25/3/2022

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT, ngày 27/3/2022

1/ 06h30 Ban Giám đốc dự Lễ Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2022.

– Địa điểm: Quảng trường 23/3.

2/ 7h00‘ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến triển khai thực hiện trưng bày chuyên đề “Lộc Ninh – Truyền thống và phát triển”.

– Cùng đi: Toàn thể viên chức Phòng Trưng bày và Khai thác di sản; Viên chức Phạm Đức Ngự.

– Địa điểm: huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 12 NĂM 2022

(Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 21/3/2022

1/ Viên chức Chu Thị Thủy đi khảo sát, thu thập thông tin, tư liệu, tài liệu phục vụ viết lý lịch Két nước từ ngày 21/3/2022 – 25/3/2022.

– Địa điểm: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 22/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 23/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 24/3/2022

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý đi khảo sát, thu thập thông tin, tư liệu, tài liệu phục vụ lập hồ sơ di tích Địa điểm thảm sát tại chợ Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh) từ ngày 24/3/2022 – 25/3/2022.

– Địa điểm: huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

2/Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 25/3/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 26/3/2022

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý hỗ trợ thuyết minh phục vụ khách tham quan tại di tích Tàu Ô.

Địa điểm: di tích Tàu ô, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Phương tiện: Phương tiện tự túc.

2/ Toàn thể viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tàng làm việc tại phòng, thực hiện chụp ảnh hiện vật và đưa ảnh vào phần mền quản lý hiện vật từ ngày 26/3/2022-27/3/2022.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan