LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 NĂM 2023 (Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 12 NĂM 2023

(Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023)

THỨ HAI, ngày 20/03/2023

Sáng:

1/ 09h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp nghe Văn phòng báo cáo một số nội dung về công tác cán bộ.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 21/03/2023

Sáng:

1/ 8h00’ Bí thư – Đảng Ủy viên Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng quý I/2023.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì chương trình giáo dục Chủ đề “Em yêu bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa”, năm 2023.

– Địa điểm: Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê.

+ Thuyết minh: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chuẩn bị ghế ngồi, nước uống: Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Phan Thị Hồng

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Mai Gia Nhơn, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

THỨ TƯ, ngày 22/03/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 23/03/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00′ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi khảo sát vị trí để tham mưu UBND thành phố xây dựng Văn bia tại Di tích.

– Địa điểm: Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 24/03/2023

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

CHỦ NHẬT ngày 26/3/2023:

07h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ Khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước năm 2023.

– Địa điểm: Quảng trường 23/3

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh cùng toàn thể Viên chức, Người lao động bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 12 NĂM 2023

(Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/03/2023)

THỨ HAI, ngày 20/03/2023

1/ TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương nghỉ phép năm từ 20/3/2023 đến 21/3/2023.

2/ Viên chức Trần Thị Loan đi tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản công của Bộ Tài chính từ ngày 20/3/2023 đến ngày 21/3/2023.

– Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đường 6/1 – P.Tân Phú – TP.Đồng Xoài – T.Bình Phước.

3/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 20/03/2023 đến ngày 24/03/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 21/03/2023

1/ TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 21/3/2023 đến ngày 24/3/2023

– Địa điểm: Thị xã Chơn Thành.

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Phạm Đức Ngự.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 22/03/2023

1/ PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt nghỉ phép từ ngày 22/3/2023 đến ngày 24/3/2023.

2/ PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê và các Viên chức phòng Nghiệp vụ bảo tồn đi thu thập thông tin, sưu tầm tài liệu, gặp gỡ nhân chứng phục vụ lập hồ sơ khoa học di tích Chùa Hưng Lập từ ngày 15/3/2023 đến ngày 17/3/2023.

– Địa điểm: Thị xã Bình Long.

– Phương tiện: Tự túc.

3/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 23/03/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 23/3/2023 đến ngày 26/3/2023.

2/ Các viên chức Phòng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 24/03/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 25/03/2023

TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 26/03/2023

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan